Er du en stødig BIM-koordinator?

I Sweco møter du dyktige kolleger som setter pris på meningene dine. Sammen jobber dere på spennende og inspirerende prosjekter som skaper framtidens Norge. Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne trenger; rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene våre. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren både imøtekommende, faglig dyktig og engasjert i kundenes prosjekter. 

Hos oss gjør du en forskjell. Fremveksten av moderne 3D-dataverktøy har revolusjonert bygge- og infrastrukturprosjekter, og gir uendelige muligheter til å forenkle kommunikasjonen og effektivisere prosjektgjennomføringen i ulike prosjekter. Sweco har bygget opp egne enheter med spesialkompetanse på BIM og de verktøyene og metodene som trengs for å kunne gjennomføre modellbasert prosjektering på en god måte. Den største enheten ligger i Oslo og består av rundt 25 personer. Her har vi samlet spisskompetanse innenfor BIM-strategi, BIM-koordinering og modellkontroll, programvare, tekniske løsninger (inklusive skyløsninger), metode og verktøy for gjennomføring av modellbasert prosjektering (VDC), geomatikk og dataflyt, visualisering og animasjon. Vi har også ekspertkompetanse på innmåling og BIM-modellering av eksisterende bygningsmasse.

Hos oss vil du utvikle deg. Medarbeiderne i BIM Oslo kommer fra sterke fagmiljøer. Flere av våre medarbeidere har vært sentrale i bransjen i flere år. Vi har blant annet utviklet Statsbyggs BIM-manual, vært sentrale i utviklingen av Statens vegvesens håndbok V770 for Modellbasert prosjektering, samt Bane Nors håndbok for Digital planlegging. 

Sweco satser tungt på digitalisering i alle prosjekter, og nå trenger vi flere BIM-rådgivere som vil være med på å løfte våre modellbasert prosjekter. 

Dine viktigste arbeidsoppgaver

 • Være BIM-koordinator på våre tverrfaglige infrastrukturprosjekter.
 • Utføre kollisjonskontroller, modellsammenstillinger og bistå fagene.
 • Håndtere modell i tverrfaglige samordningsmøter.
 • Utarbeide og vedlikeholde systemarkitektur på større tverrfaglige prosjekter.
 • Utarbeide BIM-gjennomføringsplaner sammen med fagansvarlig BIM.

Dette kan du

 • Du har relevant utdannelse.
 • Du er selvstendig og beslutningsdyktig.
 • Du setter deg lett inn i ny programvare.
 • Du er dyktig til å kommunisere og samarbeide.
 • Du har gode norskkunnskaper, både skriftlige og muntlige.
 • Du har kjennskap til relevante programmer som Novapoint, AutoCad, Civil 3D, Navisworks, JIRA, Projectwise, sharepoint, Microsoft Azure, Infraworks.  

Sweco former fremtidens byer og samfunn
Vi skaper bærekraftige bygg og effektiv infrastruktur. Sweco er Europas ledende rådgivende ingeniørselskap. Vi er over 16.000 medarbeidere i Nord-Europa og gjennomfører årlig prosjekter i 70 land over hele verden.

Kontaktpersoner:

Magnus Norgren

+47 917 98 867

magnus.norgren@sweco.no

Anders Nesse Gjøsund

Gruppeleder BIM

+47 924 05 673

anders.gjosund@sweco.no