Er du en engasjert akvatisk biolog?

I Sweco møter du dyktige kolleger som setter pris på meningene dine. Sammen jobber vi på spennende og inspirerende prosjekter som skaper framtidens Norge. Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne trenger – rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene våre. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren imøtekommende, faglig dyktig og engasjert i kundenes prosjekter. 

Hos oss gjør du en forskjell. Miljøgruppen i Oslo har store ambisjoner om å utvide teamet og styrke kompetansen innen ferskvanns- og marinbiologi. Nå søker vi to engasjerte biologer som ønsker å bruke sin fagkompetanse innen akvatisk biologi og vannkjemi primært i ferskvann, men også kystvann. Vi er på jakt etter deg som er motivert, ønsker å ta ansvar og skape gode resultater for kundene og miljøet. 

Stillingene innebærer både kontorarbeid med utarbeidelse av miljøinformasjon og miljørapporter og feltarbeid. Du kan få mulighet til å delta på prosjekter i utlandet. Våre kunder er kraftselskap, offentlige og private utbyggere, miljøforvaltningen, industribedrifter og kommuner. 

Hos oss vil du utvikle deg. I Sweco møter du en engasjert gruppe og et godt og sosialt miljø, der dine kolleger har bred kompetanse innen biologi, hydrologi og forurensning. Din rolle er å styrke gruppens fagmiljø med kunnskap, engasjement og erfaring innen miljørelaterte problemstillinger knyttet til blågrønn infrastruktur, ferskvannsøkologi, fiskebiologi, vannkvalitet, og kystvann.

Er du kunnskapsrik, fremoverlent og flink til å organisere arbeidet ditt, vil du passe godt inn hos oss. Her får du mulighet til å samarbeide i tverrfaglige team for å finne gode miljøløsninger i varierte oppdrag, og du får stor frihet til å påvirke din egen arbeidsdag og dine oppgaver. Vi jobber målrettet for å utvikle våre medarbeidere og har et bredt spekter av muligheter for kunnskapsoppbygging og valg av karriereløp.

Avhengig av kompetanse og erfaring, kan aktuelle arbeidsoppgaver være:

 • Miljørådgivning knyttet til akvatiske problemstillinger i vassdrag.
 • Miljødesign og økologiske korridorer.
 • Økologisk statuskartlegging knyttet til fiskebiologi og bunndyrsamfunn.
 • Biologisk, hydromorfologisk og fysisk-kjemisk kartlegging av vassdrag.
 • Vurdering og konsekvensutredning av tiltak i vassdrag.
 • Utforme gode miljøløsninger for en bærekraftig utvikling av energi- og samferdselssektoren.
 • Utarbeide tilstands- og resipientvurderinger (forurensing, akvatisk liv).
 • Utarbeide restaureringsplaner/biotopforbedrende tiltak, samt følge opp under gjennomføring.
 • Opplæring og oppfølging av medarbeidere.
 • Utvikling av fag- og markedsområdet.

Dette kan du 

 • Du har naturfaglig bakgrunn med minimum utdannelse på masternivå. Relevant erfaring innenfor stillingens arbeidsoppgaver kan veie opp for manglende utdanning.
 • Du har god, relevant erfaring innen anvendt akvatisk økologi (forskning, rådgivning, forvaltning, feltarbeid). Det er en fordel om du har god kjennskap til og kontakter innenfor markedet.
 • Du har god kjennskap til innsamlingsmetoder og relevant regelverk, deriblant veiledere til vannforskriften.
 • Du har gode skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Du er nysgjerrig og kunnskapssøkende.
 • Du har glød og engasjement for jobben, samt evnen til å spre dette til kolleger.
 • Du tar ansvar.

Sweco former fremtidens byer og samfunn

Vi skaper bærekraftige bygg og effektiv infrastruktur. Sweco er Europas ledende rådgivende ingeniørselskap. Vi er over 16 000 medarbeidere i Nord-Europa og gjennomfører årlig prosjekter i 70 land over hele verden.

Sweco planlegger og former fremtidens byer og samfunn. Våre prosjekter realiserer bærekraftige bygg, effektiv infrastruktur og gir tilgang til strøm og rent vann. Med 16 000 medarbeidere i Europa tilbyr vi kunden etterspurt kompetanse. Hvert år gjennomfører vi spennende prosjekter i drøyt 70 land over hele verden. Sweco er Europas ledende rådgivende arkitekt og ingeniørselskap med en omsetning på EUR 1,8 milliarder. Selskapet er børsnotert på Nasdaq Stockholm.

Kontaktpersoner:

Karel Grootjans

Gruppeleder Miljø Oslo

+47 465 82 503

karel.grootjans@sweco.no