LIA-praktik inom järnväg hösten 2021

Stockholm

Sweco Rail är ett av Sveriges ledande konsultbolag som ansvarar för samtliga uppdrag inom järnvägsområdet samt för multidisciplinära uppdrag där järnvägsteknik ingår. Här finns Swecos järnvägstekniska kompetenser inom bana, el, signal och tele. Vi erbjuder projektering, design och specialisttjänster – av samtliga ingående komponenter och tekniker – för planering, byggande samt drift och underhåll av anläggningar för spårburen trafik.

Vad vi erbjuder
Om du som student söker en spännande, utmanade och studierelaterad praktik är Sweco rätt plats för dig. Inför hösten 2021 erbjuder vi ett antal studenter LIA-praktik hos oss. Placeringsort/tillhörande ort kan vara både Stockholm, Gävle eller Borlänge. En del av praktiken kommer också att kunna ske på distans. Dina uppgifter blir att delta i de uppdrag vi genomför åt kunder på nationell, regional och lokal nivå. Våra enheter inom regionen är uppdelade inom Trafikstyrning (Signal), Bana, El Tele och Stora Projekt/Uppdragsledning. Rikta gärna din ansökan mot någon av dessa.

Vem vi söker
Vi söker dig som går på yrkesskola med järnvägsinriktning och som ska ha LIA-praktik under hösten 2021.

Ansökan
Du ansöker med ett personligt brev (max en A4-sida) och CV. Sista ansökningsdag är den 6 augusti. Då vi hanterar sökanden för LIA-praktik med olika startdatum kommer urvalet av kandidater att ske fortlöpande, redan innan sista ansökningsdag. Har du några frågor är du välkommen att kontakta Mari Wennlund på telefon 072-515 05 58.

Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 17 500 arkitekter, ingenjörer och andra specialister lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 20,6 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.


Länk till den här sidan
https://www.sweco.se/karriar/ansok-har/?rmpage=job&rmjob=15887&rmlang=SE