Enhetschef till Elevhälsan (Skolsköterskor och skolläkare)

Helsingborg

Du vill något. Det vill vi med! Vi vill skapa värde och bidra till livskvalitet för våra invånare, företag, organisationer och besökare. Vi gör det genom att lyssna, hjälpas åt, testa, lära oss och sen testar vi igen. Här är allt möjligt för dig som vill skapa, förändra, vårda, bygga, vägleda, utvecklas och göra skillnad. För Helsingborg är staden för dig som vill något.

Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev. https://skoljobb.helsingborg.se/

Om arbetsplatsen

Du vill något. Det vill vi med! Vi vill skapa värde och bidra till livskvalitet för våra invånare, företag, organisationer och besökare. Vi gör det genom att lyssna, hjälpas åt, testa, lära oss och sen testar vi igen. Här är allt möjligt för dig som vill skapa, förändra, vårda, bygga, vägleda, utvecklas och göra skillnad. För Helsingborg är staden för dig som vill något. Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev. https://skoljobb.helsingborg.se/

Om arbetsplatsen

Elevhälsans uppdrag är att stödja eleverna till att nå utbildningens mål med fokus på det främjande och förebyggande arbetet. Genom att tidigt upptäcka och på detta sätt bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa kan vi nå målet. Genom en samlad elevhälsa, ett gott samarbete på skolorna och en tydlig systematik i arbetet kan elever lyckas i skolan och mår bra.

Arbetsuppgifter

Elevhälsan är organiserad med en chef och sju enhetschefer. För skolsköterskor och skolläkare finns två enhetschefer. Tillsammans med din kollega kommer du att driva den medicinska verksamheten inom elevhälsan på ett sådant sätt att kraven på utveckling, kvalitet och kostnadseffektivitet tillgodoses. Du kommer att ha ledningsansvar för ca hälften av skolsköterskegruppen, vilket bl. a. innebär rekrytering, medarbetar- och uppdragsdialog, budgetansvar, arbetsmiljöansvar, lönesättning och fördelning av arbetsuppgifter inom gruppen. Du kommer tillsammans med verksamhetschef enligt HSL och medicinskt rådgivande läkare ansvara för utvecklandet av rutiner, metoder och samverkansformer för att elevhälsans uppdrag ska kunna fullföljas. 

Organisatoriskt är Elevhälsan placerad direkt under utbildningsdirektör och leds av chefen för Elevhälsan som blir din närmsta chef. Du kommer att ingå i ledningsgruppen som ansvarar för ett helhetsperspektiv och där vi strävar efter ett tvärprofessionellt utvecklingsarbete inom Elevhälsan. Vi erbjuder en arbetsplats som driver utveckling på vetenskaplig grund inom det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med barn och elever. Välkommen att bli en del av vårt team där våra ledord är en skola för alla.

Kvalifikationer

Du är legitimerad sjuksköterska
Du har mycket goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift

Meriterande

Du har erfarenhet av ledaruppdrag med personalansvar

Du har vidareutbildning som skolsköterska, distriktssköterska eller hälso- och sjukvård för barn och ungdom

Du har erfarenhet av arbete inom elevhälsa

Vi söker dig som är en tydlig ledare med en positiv människosyn. Goda egenskaper är rak kommunikation, lyhördhet och stort intresse för Elevhälsans sakfrågor.  Vi söker dig som är en tydlig och inspirerande ledare som stödjer medarbetarna att kunna maximera sin potential och kreativa förmåga. Vidare har du ett tydligt elevperspektiv samt ett gott förhållningssätt och ett professionellt samarbete med andra. Du ser samarbetet med rektorer och förskolechefer som en prioriterad uppgift. Du ser möjligheter och lösningar i arbetet och skapar arbetsglädje. Du fokuserar på mål, resultat och kvalitet och är en god strateg som har förmåga att organisera och leda ditt ansvarsområde. För att lyckas i ditt uppdrag behöver du vara lyhörd och ha lätt för att samspela med andra samt ta tillvara olikheter och se styrkan i mångfalden av lösningar. Du ser samarbete i ledningsgruppen som en förutsättning för framgångsrikt ledarskap. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Övrig information

Sista ansökningsdag:  22-08-14

Anställningsform: Tillsvidare

Omfattning: Heltid

Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1


I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.

Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Kontaktpersoner

Eva Koltai Arthursson

Chef Elevhälsan

Eva.KoltaiArthursson@helsingborg.se

Torgny Öhrn

Vårdförbundet

042-105749

torgny.ohrn@helsingborg.se

Vision Facklig organisation

042-10 50 93

exp@vision-helsingborg.se

Pernilla Gudmundsson

Läkarförbundet

Pernilla.Gudmundsson@helsingborg.se