Gruppledare till Individ och familjeomsorg

Ref KS23 2021-559

Om Leanlink


Leanlink är Linköpings kommuns utförarorganisation och här arbetar vi med verksamhet inom områdena stöd, vård, omsorg, kost och service. Vi är ca 2500 medarbetare som alla arbetar för att göra Linköpingsbornas dagar så bra som möjligt. Vi drivs av att skapa bra dagar för våra kunder och medarbetare samt att bidra till ett tryggt och bra samhälle. Vi är måna om att vår verksamhet ska genomsyras av god kvalitet och professionalitet, men framförallt vill vi att vår omtanke och vårt engagemang ska kännas i allt vi gör. Vi fokuserar på att skapa en bra dag just idag, men också imorgon och på hur vi kan tänka nytt och göra förändringar som förbättrar vardagen för dem vi är till för.

Se mer om Leanlink och vårt arbete i Leanlinks informationsfilm.

Om arbetsplatsen

 Råd & Stöd är den kommunala utföraren av Daglig Verksamhet, Individ och familjeomsorg, och Socialpsykiatri. Vi arbetar på uppdrag av social- och omsorgsnämnden. Råd & Stöd har ca 550 medarbetare och IFO 200 medarbetare. Hos oss finns många olika verksamheter och medarbetare med olika kompetens och erfarenhet. Målgruppen inom Individ och Familjeomsorg är personer som har en social problematik. Vi arbetar med olika former av samtalsstöd samt praktiskt och pedagogiskt stöd. Hos oss finns öppenvård men också olika boendeformer. 

Vill du vara med och skapa bra dagar tillsammans med oss? Vi söker nu en gruppledare på öppenvård inom Individ och familjeomsorg. I ditt nya uppdrag kommer du att tillhöra ett ledningsteam där två gruppledare och en verksamhetschef leder verksamheterna tillsammans. Teamet har ansvar för att bygga upp det trygghetsskapande områdesarbetet där ingår Fältverksamheten med tillhörande Polarverksamhet, Fältarbetarna, Brottsförebyggande Gruppen, Brottsförebyggande Brobyggarna, samt Områdesbaserad socialtjänst i Berga. Vi står nu inför en stor förändring där just du har möjlighet att få vara med och bygga upp den nya verksamheten.

Arbetsbeskrivning

Som gruppledare på individ och familjeomsorgen innebär arbetet att du har ett självständigt ansvar att samordna, leda och fördela det dagliga arbetet. Du kommer även att ansvara för det systematiska arbetsmiljöarbetet. I uppdraget ingår det att medverka vid rekrytering av personal, hantera schemaläggning och vikarietäckning samt att ha ett kvalitets- och utvärderingsansvar. Vidare kommer du att ansvara för uppföljning av verksamhetens dokumentation. Din roll står närmast underställd verksamhetschef och du kommer att samverka med övriga gruppledare samt ha stöd i ditt uppdrag av en ekonom, HR-konsult, verksamhetsutvecklare och administrativ assistent. 

Kvalifikationer

Vi söker dig med en högskolexamen på minst 180hp från exempelvis socionomprogrammet, social omsorg, beteendevetenskap, eller annan utbildning arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Du behöver ha kunskap om aktuell lagstiftning SoL, samt erfarenhet av arbetsledning och intresse för att arbeta med kvalitets- och utvecklingsfrågor. Har du erfarenhet av arbete med socialt stöd och behandlingsarbete med barn och unga, HVB eller annat boende, kriminalitet, trygghetsskapande arbete, fältarbete eller annat för teamet relevant arbete är det meriterande. Körkort är krav för tjänsten. 

Som person är du energisk, flexibel, stabil, tillitsfull och har självinsikt, samt skiljer på det personliga och det professionella. Vidare arbetar du professionellt med andra människor och relaterar till dem på ett adekvat och lyhört sätt. Du leder, motiverar, engagerar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt uppnå gemensamma mål genom ett tillitsfullt och övertygande ledarskap. I ditt arbete skapar du engagemang och delaktighet i verksamheten. Du tar ansvar för din uppgift och strukturerar, planerar, organiserar och driver dina processer vidare. Vidare handlar du i enlighet med fattade beslut och relevanta styrdokument.

Information om tjänsten

Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 6857

Om Linköpings kommun


Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Kontaktpersoner

Martin Eklund

Verksamhetschef

013-26 37 79

martin.eklund@linkoping.se

Gustav Södling

Facklig företrädare, Vision

072 574 0003

gustav.sodling@fv.vision.se

Eva Stjärnström Nilsson

Facklig företrädare SSR

013- 20 78 54