Korttidsvikarie inom förskola, skola och ungdomsverksamhet

Personuppgifter

Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) Uppgiften är obligatorisk.

-CV-dokument Uppgiften är obligatorisk.

Filnamn max 100 tecken och tillåtna filformat är: .doc .docx .rtf .pdf .jpg .jpeg .gif .gdoc

Övriga dokument

Vi på Linköpings kommun har tagit bort det personliga brevet ur vår rekryteringsprocess.

Observera att du därmed inte ska bifoga ett personligt brev utan istället bifoga intyg och betyg som stärker din erfarenhet.

Filnamn max 100 tecken och tillåtna filformat är: .doc .docx .rtf .pdf .jpg .jpeg .gif .gdoc

Har du idag en anställning i Linköpings kommun? Uppgiften är obligatorisk.

Istället för att bifoga ditt personliga brev till din ansökan vill vi att du besvarar frågorna nedan som är relaterade till den här tjänsten.

Vi har tagit bort det personliga brevet för att främja en objektiv rekryteringsprocess. Läs mer om varför vi gör den här förändringen och tips på vad du kan tänka på när du besvarar frågorna via den här länken. Tänk på att hålla dig kortfattad i dina svar.

Har du tidigare arbetat som korttidsvikarie via Bemanningsgruppen alternativt tidigare deltagit i Bemanningsgruppens rekryteringsprocess? Uppgiften är obligatorisk.

Utbildning

Om du kryssar i att du har en examen/pågående examen behöver du styrka detta med lärarlegitimation/nationellt resultatintyg(högskola/universitet)/utdrag från betygskatalogen(barnskötarutbildning)/gymnasieexamen.

Välj ett av nedanstående alternativ : Uppgiften är obligatorisk.

Erfarenhet

Har du erfarenhet av att arbeta med barn och/eller ungdomar? Uppgiften är obligatorisk.
Markera vilken/vilka av nedanstående verksamhet/verksamheter du har erfarenhet av att arbeta inom. Uppgiften är obligatorisk.

Tillgänglig för arbete

För att vara aktuell som korttidsvikarie hos oss på Bemanningsgruppen bör du kunna arbeta minst 2 tillfällen under en 14dagars period. För förskollärar - och lärarstuderande gäller minst 1 tillfälle under en 14dagars period.

Har du möjlighet att arbeta enligt ovanstående beskrivning under det närmsta halvåret? Uppgiften är obligatorisk.

Kvalifikationer

Ange om du har tillgång till bil alla dagar i veckan (bilersättning utgår inte)

Referens 1

Obligatoriskt att uppge samtliga kontaktuppgifter till minst en referens som varit din chef och sett dig arbeta med barn/unga. Studerar du till lärare/barnskötare är det obligatoriskt att uppge kontaktuppgifter till en handledare från din senaste VFU/APL.

Referens 2

Närstående

Obligatoriskt att ange samtliga kontaktuppgifter

Verksamhet

Här fyller du i vilka verksamheter du anser att du kan arbeta inom utifrån din kompetens eller erfarenhet.

Verksamhet

Yrkeskompetens

Detta fylls i endast om du har en examen, legitimation eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig.

Yrkeskompetens

Ämnen

Detta fylls i endast om du gått eller går en lärarutbildning vid högskola eller universitet. Fyll i de ämnen som du är behörig inom och/eller håller på att utbilda dig inom.

Ämnen

Språk

Här anger du vilket språk du har som modersmål alternativ behärskar.

Välj språk

Överföring personuppgifter - GDPR

Sedan den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning. Den ersätter den tidigare Personuppgiftslagen. En personuppgift är all typ av information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person. Det kan till exempel vara namn, personnummer, bild, adress eller andra kontaktuppgifter. Linköpings kommun sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt och så länge det krävs enligt fastställda rutiner för radering.

Om du efter vår rekryteringsprocess erbjuds en anställning som korttidsvikarie, så kommer vi flytta över dina personuppgifter till vårt bokningssystem Vikariebanken. Dina personuppgifter kommer att hanteras i enlighet med GDPR. Samtycker du till en sådan överföring av dina personuppgifter till Vikariebanken om det blir aktuellt? Uppgiften är obligatorisk.