Tjänst Avdelning Ort Sista ansökningsdag Erfarenhetsområde
Djurskötare Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Umeå 2021-08-22 2021-08-22 Teknisk/administrativ
Projekt- och förvaltningsledare Universitetsadministrationen Uppsala 2021-08-22 2021-08-22 Teknisk/administrativ
Postdoktor Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Uppsala 2021-07-30 2021-07-30 Lärare/forskare
Laboratoriebiträde till mark-och växtlaboratoriet Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2021-07-30 2021-07-30 Teknisk/administrativ
Universitetsadjunkt i Stordjurskirurgi Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Uppsala 2021-07-31 2021-07-31 Lärare/forskare
Researcher: fågelskådningens potential för att odla ett grönt engagemang Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2021-07-30 2021-07-30 Lärare/forskare
Forskningsassistent för dataanalys inom forskning om hästars rörelsemönster och beteende Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Uppsala 2021-08-22 2021-08-22 Teknisk/administrativ
Ingenjör för dataanalys inom forskning om hästars rörelsemönster och beteende Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Uppsala 2021-08-22 2021-08-22 Teknisk/administrativ
Universitetsadjunkt med inriktning mot landskapsarkitekturens landskapsanalys, planering och GIS Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap Alnarp 2021-08-16 2021-08-16 Lärare/forskare
Forskningsassistent till skoglig mykologi och växtpatologi Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2021-08-01 2021-08-01 Teknisk/administrativ
Doktorand (2 år) i forskarutbildningsämnet teknologi Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2021-08-15 2021-08-15 Doktorand
Institutionsadministratör Fakulteten för skogsvetenskap Umeå 2021-08-20 2021-08-20 Teknisk/administrativ
Miljöanalytiker för arbete med skogliga naturtyper och arter Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2021-08-22 2021-08-22 Teknisk/administrativ
Biträdande akademiintendent Universitetsadministrationen Uppsala 2021-09-02 2021-09-02 Teknisk/administrativ
Miljöanalyssekreterare Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Ospecificerad ort 2021-08-31 2021-08-31 Teknisk/administrativ
IT- tekniker akvatiska resurser Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Ekerö 2021-08-31 2021-08-31 Teknisk/administrativ
Miljöanalytiker med fokus på redskapsutveckling och provtagning längs kusten Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Lysekil 2021-08-15 2021-08-15 Teknisk/administrativ
Postdok-anställning i ekologisk genetik Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2021-08-12 2021-08-12 Lärare/forskare
Postdoktor till UPSC, Umeå Fakulteten för skogsvetenskap Umeå 2021-08-15 2021-08-15 Lärare/forskare
Forskningsingenjör i rumslig statistik för analys av dynamik i kapellgap Fakulteten för skogsvetenskap Umeå 2021-08-30 2021-08-30 Teknisk/administrativ
Postdoktorand i mark-växtinteraktioner Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2021-08-15 2021-08-15 Teknisk/administrativ
Forskartjänst inom markfysik och jordbrukets vattenhushållning och vattenkvalitet Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2021-08-29 2021-08-29 Lärare/forskare
Miljöanalytiker med chefsansvar Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Ospecificerad ort 2021-08-09 2021-08-09 Teknisk/administrativ
Miljöanalytiker med erfarenhet av projektrapportering, dataanalys och fältarbete Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Oskarshamn 2021-08-08 2021-08-08 Teknisk/administrativ
Miljöanalysassistent med erfarenhet av provfiske och fältarbete Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Oskarshamn 2021-08-08 2021-08-08 Teknisk/administrativ
Kommunikatör till Institutionen för Mark & Miljö Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2021-08-23 2021-08-23 Teknisk/administrativ
Postdoktor - Spatio-temporal upplösning av växtautofagi in vivo Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2021-09-15 2021-09-15 Lärare/forskare
Forskare i miljökemi/ekotoxikologi med inriktning mot spridning och effekter av kemiska bekämpningsmedel Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2021-09-07 2021-09-07 Lärare/forskare
Kommunikatör Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2021-08-15 2021-08-15 Teknisk/administrativ
Postdoktor – Lantbrukskooperationen i Sverige Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap Alnarp 2021-09-15 2021-09-15 Lärare/forskare
Biträdande universitetslektor i teknologi och digitalisering för djur och växtproduktion, specialisering inom AI och ansvarsfull innovation för digitalt jordbruk Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap Alnarp 2021-09-01 2021-09-01 Lärare/forskare
Arkivarie Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap Alnarp 2021-08-15 2021-08-15 Teknisk/administrativ
Gruppchef AV-stöd Universitetsadministrationen Uppsala 2021-08-08 2021-08-08 Teknisk/administrativ
Erfaren HR-specialist Universitetsadministrationen Uppsala 2021-08-08 2021-08-08 Teknisk/administrativ
Biomedicinsk analytiker – två vikariat med placering vid Klinisk kemiska laboratoriet, UDS Universitetsdjursjukhuset Uppsala 2021-08-04 2021-08-04 Teknisk/administrativ
Nätverksarkitekt Universitetsadministrationen Uppsala 2021-08-31 2021-08-31 Teknisk/administrativ
Forskare/Miljöanalysspecialist i akvatisk ekologi Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Ekerö 2021-08-10 2021-08-10 Teknisk/administrativ
Postdoktor i Skogsmarkens biogeokemi med fokus på element cykling och isotoper Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2021-07-31 2021-07-31 Lärare/forskare
Koordinator-projektledare campusutveckling Alnarp Universitetsadministrationen Alnarp 2021-08-16 2021-08-16 Teknisk/administrativ
Biomedicinsk analytiker/ Laboratorieassistent Bakteriologi och Livsmedelsäkerhet Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Uppsala 2021-08-23 2021-08-23 Teknisk/administrativ
Postdoktor (gender) - Skapa hållbara värdekedjor för biomassa i södra Afrika Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2021-08-22 2021-08-22 Lärare/forskare
Universitetsadjunkt - djuretik Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Uppsala 2021-08-11 2021-08-11 Lärare/forskare
Biträdande universitetslektor i tillämpat växtskydd inom hortikultur Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap Alnarp 2021-08-24 2021-08-24 Lärare/forskare
Universitetslektor i tillämpat växtskydd inom hortikultur Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap Alnarp 2021-08-24 2021-08-24 Lärare/forskare
Biträdande universitetslektor i datadriven evolution och biodiversitet Fakulteten för skogsvetenskap Umeå 2021-09-05 2021-09-05 Lärare/forskare
Institutionsadministratör Fakulteten för skogsvetenskap Umeå 2021-08-13 2021-08-13 Teknisk/administrativ
Doktorand inom Teknologi, licentiat 2 år Fakulteten för skogsvetenskap Umeå 2021-08-02 2021-08-02 Lärare/forskare
Doktorand, skogsskötsel med inriktning mot barrblandskog Fakulteten för skogsvetenskap Alnarp 2021-08-15 2021-08-15 Doktorand
Universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot ekonomistyrning och integrerad företagsplanering Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2021-08-16 2021-08-16 Lärare/forskare
Forskningsassistenter - Styrning, rättvisa och motstånd – på väg mot ett fossilfritt välfärdssamhälle Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2021-08-07 2021-08-07 Lärare/forskare
Postdoktor (Social LCA) – Skapa hållbara värdekedjor för biomassa i södra Afrika Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2021-08-15 2021-08-15 Lärare/forskare
Postdoktor (Environmental-LCA) – Skapa hållbara värdekedjor för biomassa i södra Afrika Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2021-08-15 2021-08-15 Lärare/forskare
Professor i molekylär cellbiologi med inriktning mot växter Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2021-08-16 2021-08-16 Lärare/forskare
Webbredaktör med intresse för kommunikation och öppna data Uppsala 2021-08-15 2021-08-15 Teknisk/administrativ
Doktorand i Nationalekonomi på Institutionen för Skogsekonomi Fakulteten för skogsvetenskap Umeå 2021-09-03 2021-09-03 Doktorand
Postdoktor i jordbrukssektorns ekonomi – med fokus på hållbart lantbruk Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2021-08-15 2021-08-15 Lärare/forskare
Doktorandtjänst i växt- och markekologi Fakulteten för skogsvetenskap Umeå 2021-08-02 2021-08-02 Doktorand
Doktorandtjänst i växt- och markekologi Fakulteten för skogsvetenskap Umeå 2021-08-02 2021-08-02 Doktorand
Professor i företagsutveckling och innovation Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap Alnarp 2021-10-01 2021-10-01 Lärare/forskare
Doktorand i markbiologi Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2021-07-31 2021-07-31 Doktorand
Phd student, soil biology Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2021-07-31 2021-07-31 Doktorand
Klinikveterinär med ansvar för verksamheten vid Idisslarkliniken Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Uppsala 2021-08-31 2021-08-31 Teknisk/administrativ
Professor i produktion av animaliska livsmedel, baserad på vall- och grovfoder Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Umeå 2021-08-02 2021-08-02 Lärare/forskare