Tjänst Avdelning Ort Sista ansökningsdag Erfarenhetsområde
Leg djursjukskötare till Hästkliniken Universitetsdjursjukhuset Uppsala 2020-10-11 2020-10-11 Teknisk/administrativ
Leg djursjukskötare med erfarenhet av eller intresse för hästanestesi Universitetsdjursjukhuset Uppsala 2020-10-18 2020-10-18 Teknisk/administrativ
Djurskötare Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Umeå 2020-10-13 2020-10-13 Teknisk/administrativ
Djurskötare Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Umeå 2020-10-23 2020-10-23 Teknisk/administrativ
Doktorandtjänst i jordbrukssektorns ekonomi Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2020-11-02 2020-11-02 Doktorand
Forest genomics postdoc position available at UPSC Fakulteten för skogsvetenskap Umeå 2020-10-05 2020-10-05 Lärare/forskare
Djurvårdare nivå 2 eller 3 - vikariat Universitetsdjursjukhuset Uppsala 2020-10-31 2020-10-31 Teknisk/administrativ
Legitimerad djursjukskötare med narkoskompetens Universitetsdjursjukhuset Uppsala 2020-10-31 2020-10-31 Teknisk/administrativ
Legitimerad djursjukskötare Universitetsdjursjukhuset Uppsala 2020-10-31 2020-10-31 Teknisk/administrativ
Djursjukskötare natt Universitetsdjursjukhuset Uppsala 2020-10-31 2020-10-31 Teknisk/administrativ
Djurvårdare på nivå 2 eller 3 Universitetsdjursjukhuset Uppsala 2020-10-31 2020-10-31 Teknisk/administrativ
Miljöanalytiker till avdelningen för landskapsanalys Fakulteten för skogsvetenskap Umeå 2020-10-31 2020-10-31 Teknisk/administrativ
Universitetsadjunkt i Grismedicin Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Uppsala 2020-10-16 2020-10-16 Lärare/forskare
Forskningsassistent till Växtodlingsförsök med innovativa gödselmedel från avlopp Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2020-10-08 2020-10-08 Teknisk/administrativ
Doktorand, Institutionen för Skogsekonomi Fakulteten för skogsvetenskap Umeå 2020-12-11 2020-12-11 Doktorand
Forskningsassistent skogspatologi Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2020-09-30 2020-09-30 Teknisk/administrativ
Försökstekniker Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Umeå 2020-10-04 2020-10-04 Teknisk/administrativ
Anestesiolog till UDS Universitetsdjursjukhuset Uppsala 2020-11-15 2020-11-15 Teknisk/administrativ
Projektekonom 50% Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Uppsala 2020-10-08 2020-10-08 Teknisk/administrativ
Doktorand teknologi i socioteknisk utvärdering av urinkoncentrering Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2020-11-15 2020-11-15 Doktorand
Forskningsassistent med inriktning mot GIS Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap Alnarp 2020-10-05 2020-10-05 Teknisk/administrativ
Forskningsassistent till SLU Metabarcoding Laboratory Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2020-10-10 2020-10-10 Teknisk/administrativ
Chef för verksamhetsstöd Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2020-10-04 2020-10-04 Teknisk/administrativ
Tentamenssamordnare på SLU Universitetsadministrationen Uppsala 2020-10-09 2020-10-09 Teknisk/administrativ
Personaladministratör Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Uppsala 2020-10-08 2020-10-08 Teknisk/administrativ
Forskningsingengör, deltid, 80% Fakulteten för skogsvetenskap Umeå 2020-09-30 2020-09-30 Teknisk/administrativ
Doktorand vid Umeå Plant Science Centre Fakulteten för skogsvetenskap Umeå 2020-09-30 2020-09-30 Doktorand
Personaladministratör Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Uppsala 2020-10-08 2020-10-08 Teknisk/administrativ
Postdoktor inom skogsgenetik vid UPSC Fakulteten för skogsvetenskap Umeå 2020-10-05 2020-10-05 Lärare/forskare
Programchef SLU Future One Health Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Uppsala 2020-10-07 2020-10-07 Teknisk/administrativ
Forskare med inriktning mot urbana ekosystemtjänster, governance och förvaltning av grön infrastruktur Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap Alnarp 2020-11-13 2020-11-13 Lärare/forskare
Professor i växtproduktionsekologi med inriktning mot ogräsekologi och ogräsreglering Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2020-11-08 2020-11-08 Lärare/forskare
Doktorand i biologi med specialisering i ekologi Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Lysekil 2020-11-01 2020-11-01 Doktorand
Postdoktor husdjursforskning - alger och metanutsläpp Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Umeå 2020-09-30 2020-09-30 Lärare/forskare
Doktorand, Biologi - Växtpatologi Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2020-10-16 2020-10-16 Doktorand
Postdoktor i insektsekologi Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2020-10-02 2020-10-02 Lärare/forskare
Postdoktor i kemisk ekologi inom nGCICE Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap Alnarp 2020-09-30 2020-09-30 Lärare/forskare
Postdoktor i sötvattensekologi och skogsbruk Fakulteten för skogsvetenskap Umeå 2020-10-04 2020-10-04 Lärare/forskare
Doktorand i kemisk ekologi inom nGICE Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap Alnarp 2020-09-30 2020-09-30 Doktorand
Postdoktor – Biobaserat aktivt kol för tillverkning av elektroder i elektrokemiska lagringsenheter Fakulteten för skogsvetenskap Umeå 2020-10-15 2020-10-15 Lärare/forskare
Professor i skoglig fjärranalys Fakulteten för skogsvetenskap Umeå 2020-09-30 2020-09-30 Lärare/forskare
Professor i veterinärmedicinsk epidemiologi Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Uppsala 2020-09-30 2020-09-30 Lärare/forskare