Tjänst Avdelning Ort Sista ansökningsdag Erfarenhetsområde
Gruppchef SLU IT-Servicedesk Gemensamma verksamhetsstödet Uppsala 2023-02-28 2023-02-28 Teknisk/administrativ
Projektkoordinator till (NKJ och SNS) vid SLU Fakulteten för skogsvetenskap Alnarp 2023-02-14 2023-02-14 Teknisk/administrativ
Miljöanalytiker/miljöanalysspecialist Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2023-03-05 2023-03-05 Teknisk/administrativ
Utredare Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2023-02-13 2023-02-13 Teknisk/administrativ
Postdoktor i modellering av vatten- och fosfortransport i jordbruksmark Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2023-02-28 2023-02-28 Lärare/forskare
Enhetschef/chefsjurist Gemensamma verksamhetsstödet Uppsala 2023-02-08 2023-02-08 Teknisk/administrativ
Forskare med inriktning mot gnagare och sjukdomsekologi Fakulteten för skogsvetenskap Umeå 2023-02-13 2023-02-13 Lärare/forskare
Miljöanalysspecialist – eDNA för limnisk miljöövervakning Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2023-02-17 2023-02-17 Lärare/forskare
Forskare Akvakultur Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Uppsala 2023-02-13 2023-02-13 Lärare/forskare
Veterinär till sommarvikariat på ambulatoriska kliniken Universitetsdjursjukhuset Uppsala 2023-02-03 2023-02-03 Teknisk/administrativ
Doktorand, Biologi - Växtpatologi Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2023-03-17 2023-03-17 Doktorand
Forskningsassistent för enzymatiska aktivitetsanalyser Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap Alnarp 2023-02-23 2023-02-23 Teknisk/administrativ
Universitetsadjunkt i grismedicin Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Uppsala 2023-02-09 2023-02-09 Lärare/forskare
Doktorand (4 år) i forskarutbildningsämnet: veterinärmedicinsk vetenskap, inriktning immunologi Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Uppsala 2023-02-07 2023-02-07 Doktorand
Postdoktor i strukturbiologi Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2023-03-14 2023-03-14 Lärare/forskare
Forskare Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap Alnarp 2023-02-10 2023-02-10 Lärare/forskare
Postdoc i biobaserade trälim Fakulteten för skogsvetenskap Uppsala 2023-02-11 2023-02-11 Lärare/forskare
Forskare i akvatisk ekologi Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2023-02-09 2023-02-09 Lärare/forskare
Doktorand till projekt om smärtbedömning hos kor Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Uppsala 2023-02-07 2023-02-07 Doktorand
Nätverkstekniker Gemensamma verksamhetsstödet Umeå 2023-02-28 2023-02-28 Teknisk/administrativ
Nätverkstekniker Gemensamma verksamhetsstödet Alnarp 2023-02-28 2023-02-28 Teknisk/administrativ
Doktorand miljökommunikation- Skuggskogar Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2023-02-25 2023-02-25 Doktorand
Fältpersonal fjärils- och humleinventeringen Fakulteten för skogsvetenskap Ospecificerad ort 2023-02-24 2023-02-24 Teknisk/administrativ
Nätverkstekniker med telefonikompetens Gemensamma verksamhetsstödet Uppsala 2023-02-28 2023-02-28 Teknisk/administrativ
Senior nätverkstekniker Gemensamma verksamhetsstödet Uppsala 2023-02-28 2023-02-28 Teknisk/administrativ
Limnolog/akvatisk ekolog för arbete med naturvård, fisk och inlandsvatten Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2023-02-20 2023-02-20 Teknisk/administrativ
Forskare i Växters epigenetik och epigenomik Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2023-02-06 2023-02-06 Lärare/forskare
Forskarstuderande till projekt om nötkreaturs vätskebalansreglering - för hållbar livsmedelsförsörjning i tider av vattenbrist Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Uppsala 2023-02-07 2023-02-07 Doktorand
Universitetsadjunkt inom biokemi och cellbiologi Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Uppsala 2023-02-20 2023-02-20 Lärare/forskare
Universitetsadjunkt med inriktning mot landskapsarkitekturens konstnärliga gestaltning och formlära Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap Alnarp 2023-02-07 2023-02-07 Lärare/forskare
Ekonom med inriktning på projektekonomi Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Uppsala 2023-02-05 2023-02-05 Teknisk/administrativ
Universitetsjurist Gemensamma verksamhetsstödet Uppsala 2023-03-13 2023-03-13 Teknisk/administrativ
Forskningsassistent – botaniskt fältarbete i jordbrukslandskapet Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2023-02-05 2023-02-05 Teknisk/administrativ
Postdoktor – bins beteende, pollinering och biologisk bekämpning Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap Alnarp 2023-02-28 2023-02-28 Lärare/forskare
Associate Senior Lecturer in Soil Nutrient Cycling Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2023-02-27 2023-02-27 Lärare/forskare
Biträdande universitetslektor i markens näringsomsättning Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2023-02-27 2023-02-27 Lärare/forskare
Doktorand i biologi med inriktning mot skogspatologi Fakulteten för skogsvetenskap Uppsala 2023-02-20 2023-02-20 Doktorand
Postdoktortjänst i skogsbrands-detektering och modellering Fakulteten för skogsvetenskap Umeå 2023-02-06 2023-02-06 Lärare/forskare
Forskare i biokemi och cellbiologi Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Uppsala 2023-02-20 2023-02-20 Lärare/forskare
En postdoctjänst i ekologi: Biologisk mångfald och resilient växtskydd Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2023-02-15 2023-02-15 Lärare/forskare
Miljöanalytiker Fakulteten för skogsvetenskap Umeå 2023-02-03 2023-02-03 Teknisk/administrativ
Fastighetsskötare vid Institutionen för akvatiska resurser Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Ekerö 2023-02-01 2023-02-01 Teknisk/administrativ
Forskartjänst på Institutionen för skoglig resurshushållning, avdelningen för Skoglig planering Fakulteten för skogsvetenskap Umeå 2023-02-03 2023-02-03 Lärare/forskare
Chlamydomonas Forskare Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2023-02-01 2023-02-01 Lärare/forskare
Senior advisor till SLU/ Umeå Plant Science Centre Fakulteten för skogsvetenskap Umeå 2023-02-02 2023-02-02 Lärare/forskare
Postdoktor till SLU/UPSC Fakulteten för skogsvetenskap Umeå 2023-02-02 2023-02-02 Lärare/forskare
Doktorand i markens näringsomsättning med fokus på organiskt material Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2023-02-28 2023-02-28 Doktorand
Universitetsadjunkt i veterinärmedicinsk anestesiologi Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Uppsala 2023-01-31 2023-01-31 Lärare/forskare
Postdoktor i växt-mikrobinteraktioner Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap Alnarp 2023-02-28 2023-02-28 Lärare/forskare
Gruppchef till IT-utveckling Gemensamma verksamhetsstödet Uppsala 2023-02-05 2023-02-05 Teknisk/administrativ
Postdoktor inom kemisk ekologi - Dofter, koder och beteenden hos mygg Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap Alnarp 2023-01-31 2023-01-31 Lärare/forskare
Projektledare till Akademikonferens Gemensamma verksamhetsstödet Uppsala 2023-02-15 2023-02-15 Teknisk/administrativ
Doktorandtjänst i jordbrukssektorns ekonomi Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2023-02-28 2023-02-28 Doktorand
Informationssäkerhetssamordnare Gemensamma verksamhetsstödet Uppsala 2023-02-15 2023-02-15 Teknisk/administrativ
Doktorand (4 år) i forskarutbildningsämnet: veterinärmedicinsk vetenskap, inriktning immunologi Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Uppsala 2023-02-03 2023-02-03 Doktorand
NILS fältinventeringar söker fältpersonal för sommaren 2023 Fakulteten för skogsvetenskap Ospecificerad ort 2023-02-24 2023-02-24 Teknisk/administrativ
Postdoktor i miljökemi Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2023-03-12 2023-03-12 Lärare/forskare
HR-specialist Gemensamma verksamhetsstödet Uppsala 2023-02-09 2023-02-09 Teknisk/administrativ
Biträdande universitetslektor i trädgårdsvetenskap med inriktning mot kvalitet och efterskörd hos frukt och grönsaker, samt användande av sidoströmmar Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap Alnarp 2023-03-10 2023-03-10 Lärare/forskare
Biträdande universitetslektor i biologi med inriktning mot växtbioteknik, cellulär totipotens och vävnadsodling Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap Alnarp 2023-02-09 2023-02-09 Lärare/forskare
Doktorand i markekologi med fokus på daggmaskar, mikroorganismer och kolomsättning Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2023-02-17 2023-02-17 Doktorand
Postdoktor inom infektionsbiologi med fokus på vektorburna virus Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Uppsala 2023-02-09 2023-02-09 Lärare/forskare
Professor i veterinärmedicinsk anestesiologi Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Uppsala 2023-02-13 2023-02-13 Lärare/forskare
Projektledare/kravsamordnare för arbete med biodiversitetsinfrastruktur Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2023-01-31 2023-01-31 Teknisk/administrativ
Postdoktor - modellering för simulering och analys av biogassystem Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2023-02-05 2023-02-05 Lärare/forskare
Professor i näringsfysiologi och metabolism hos enkelmagade djur Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Uppsala 2023-02-20 2023-02-20 Lärare/forskare
Fältpersonal sökes för skoglig fältforskning under barmarkssäsongen 2023 Fakulteten för skogsvetenskap Vindeln 2023-01-31 2023-01-31 Teknisk/administrativ
Doktorandprojekt inom kontinuitetsskogsbruk och risker för insekt- och klövviltskador Fakulteten för skogsvetenskap Umeå 2023-01-31 2023-01-31 Doktorand
Forskningsassistenter Fakulteten för skogsvetenskap Alnarp 2023-02-28 2023-02-28 Teknisk/administrativ
Universitetslektor Fakulteten för skogsvetenskap Umeå 2023-02-10 2023-02-10 Lärare/forskare
Professor i veterinärmedicinsk immunologi Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Uppsala 2023-02-20 2023-02-20 Lärare/forskare
Doktorand till Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Uppsala 2023-01-31 2023-01-31 Doktorand
Doktorand (4 år) i forskarutbildningsämnet: veterinärmedicinsk vetenskap, inriktning Patologi Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Uppsala 2023-01-31 2023-01-31 Doktorand
Forskarstuderande (doktorand 4 år) i Onkologi, Sällskapsdjur Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Uppsala 2023-01-31 2023-01-31 Doktorand
Doktorand till Institutionen för Skogsekonomi Fakulteten för skogsvetenskap Umeå 2023-02-10 2023-02-10 Doktorand
Doktorand i skötsel av snabbväxande lövträd och deras roll i bio-ekonomi Fakulteten för skogsvetenskap Alnarp 2023-02-15 2023-02-15 Doktorand