Tjänst Avdelning Ort Sista ansökningsdag Erfarenhetsområde
Vikariat som universitetsadjunkt i hästmedicin Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Uppsala 2024-03-08 2024-03-08 Lärare/forskare
Forskare Fakulteten för skogsvetenskap Umeå 2024-03-14 2024-03-14 Lärare/forskare
Postdoktor i växt-mikrobiom interaktioner Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap Alnarp 2024-03-15 2024-03-15 Lärare/forskare
Postdok i transportekonomi Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2024-03-24 2024-03-24 Lärare/forskare
Forskningsassistent i skogsskötsel Fakulteten för skogsvetenskap Alnarp 2024-03-12 2024-03-12 Teknisk/administrativ
Postdoktor i Livscykelbedömning av djurproduktionssystemt Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap Alnarp 2024-03-31 2024-03-31 Lärare/forskare
Professor i toxikologi - inriktning livsmedel inklusive dricksvatten Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Uppsala 2024-03-06 2024-03-06 Lärare/forskare
Professor i växtodlingssystem Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2024-07-31 2024-07-31 Lärare/forskare
Doktorand Fakulteten för skogsvetenskap Umeå 2024-03-17 2024-03-17 Doktorand
Forskare - evolution av parningssystem hos sociala fiskarter Fakulteten för skogsvetenskap Umeå 2024-03-12 2024-03-12 Lärare/forskare
Postdoktor Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Uppsala 2024-03-18 2024-03-18 Lärare/forskare
Postdoktor: markmikrober och mikroklimat Fakulteten för skogsvetenskap Uppsala 2024-03-28 2024-03-28 Lärare/forskare
Postdoktor i fysiologi och ekologi för denitrifikation Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2024-03-14 2024-03-14 Lärare/forskare
Försökstekniker Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2024-03-19 2024-03-19 Teknisk/administrativ
Postdoktor: Hur växter hanterar värme och kyla på cellnivå Fakulteten för skogsvetenskap Umeå 2024-03-11 2024-03-11 Lärare/forskare
Fältassistenter till jordbruksförsök i Skåne Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2024-03-15 2024-03-15 Teknisk/administrativ
Klinikveterinär med inriktning IVA, smådjurskliniken UDS Universitetsdjursjukhuset Uppsala 2024-03-20 2024-03-20 Teknisk/administrativ
Doktorand, Biologi inriktning ekologi Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2024-03-20 2024-03-20 Doktorand
Doktorand i biologi med inriktning ekologi Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Ekerö 2024-03-20 2024-03-20 Doktorand
Doktorand företagsekonomi (skogsägarvärden) Fakulteten för skogsvetenskap Uppsala 2024-04-03 2024-04-03 Doktorand
Forskare Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Lindesberg 2024-03-07 2024-03-07 Lärare/forskare
Försökstekniker Fakulteten för skogsvetenskap Växjö 2024-03-07 2024-03-07 Teknisk/administrativ
Lokalvårdare, vikariat Gemensamma verksamhetsstödet Uppsala 2024-03-06 2024-03-06 Teknisk/administrativ
Forskningsingenjör Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Umeå 2024-03-06 2024-03-06 Teknisk/administrativ
Fältassistent Fakulteten för skogsvetenskap Umeå 2024-03-05 2024-03-05 Teknisk/administrativ
Forskare med inriktning mot ekologi och samhälle Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2024-03-05 2024-03-05 Lärare/forskare
Forskare Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2024-03-05 2024-03-05 Lärare/forskare
Doktorand i Växtförnyelse Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2024-03-18 2024-03-18 Doktorand
Forskare Fakulteten för skogsvetenskap Uppsala 2024-03-04 2024-03-04 Lärare/forskare
Marknadsförare Gemensamma verksamhetsstödet Uppsala 2024-03-04 2024-03-04 Teknisk/administrativ
Doktorand inom husdjursvetenskap Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Uppsala 2024-03-21 2024-03-21 Doktorand
Postdoktor Effekter av marina värmeböljor på fiskade födovävar Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2024-03-16 2024-03-16 Teknisk/administrativ
Fältassistenter Fakulteten för skogsvetenskap Alnarp 2024-03-31 2024-03-31 Teknisk/administrativ
Laboratorieingenjör Fakulteten för skogsvetenskap Umeå 2024-03-18 2024-03-18 Teknisk/administrativ
Forskningsingenjör Fakulteten för skogsvetenskap Vindeln 2024-03-04 2024-03-04 Teknisk/administrativ
Projektledare Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap Alnarp 2024-03-08 2024-03-08 Teknisk/administrativ
Fältassistenter till inventering av insekter i Östergötland Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2024-03-12 2024-03-12 Teknisk/administrativ
Utbildningshandläggare Gemensamma verksamhetsstödet Uppsala 2024-03-04 2024-03-04 Teknisk/administrativ
Administrativ koordinator Gemensamma verksamhetsstödet Uppsala 2024-03-11 2024-03-11 Teknisk/administrativ
Uppdrag vid SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Ospecificerad ort 2024-03-08 2024-03-08 Lärare/forskare
Forskningskoordinator Fakulteten för skogsvetenskap Umeå 2024-03-18 2024-03-18 Teknisk/administrativ
Projektkoordinator till (NKJ och SNS) vid SLU Fakulteten för skogsvetenskap Alnarp 2024-03-03 2024-03-03 Teknisk/administrativ
Postdoktor i träkvalitét av enskilda träd Fakulteten för skogsvetenskap Uppsala 2024-03-07 2024-03-07 Lärare/forskare
Doktorand: Effektivare användning av bioaska – en hållbar resurs Fakulteten för skogsvetenskap Umeå 2024-03-07 2024-03-07 Doktorand
Universitetslektor i veterinärmedicinsk anestesiologi med inriktning mot perioperativ intensivvård Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Uppsala 2024-04-01 2024-04-01 Lärare/forskare
Postdoktor inom området Jämförande genomik hos svampar Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2024-03-07 2024-03-07 Lärare/forskare
Doktorand inom beräkningsmetoder för toxicology Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Uppsala 2024-03-15 2024-03-15 Doktorand
Uppdrag som programstudierektor för mastersprogrammet Sustainable food systems Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2024-04-30 2024-04-30 Teknisk/administrativ
Uppdrag som programstudierektor för program inom livsmedelsvetenskap Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2024-04-30 2024-04-30 Teknisk/administrativ
Biträdande universitetslektor i landskapsarkitektur med inriktning mark-växt system för urbana förhållanden Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap Alnarp 2024-03-10 2024-03-10 Lärare/forskare
Doktorand i biologi Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Uppsala 2024-03-26 2024-03-26 Doktorand