Information om hur du utformar din ansökan finns i Instruktion för sökande om utnämning till senior miljöanalysspecialist, SLU.ua.2022.5.1-1283. Instruktionen nås via medarbetarwebben: akademisk karriär/senior miljöanalysspecialist.

Nämnden för utnämning av seniora miljöanalysspecialister (NSM) har tidigare uppmärksammat att könsfördelningen bland sökande till kompetensnivån inte är jämn.  Vi vill därför särskilt uppmuntra kvinnor att söka. Tveka inte att skicka in en ansökan, låt NSM vara den som gör en bedömning om du har uppnått den skicklighet inom miljöanalysen som krävs för utnämningen.

Sista ansökningsdag: Söndag 15 september 2024.

 

Jämställdhet och lika villkor:

Kvinnor och män ges samma möjligheter att söka och utnämnas till senior miljöanalysspecialist. Läs mer om SLU:s jämställdhets- och lika villkorsarbete: https://internt.slu.se/Organisation-och-styrning/lika-villkor/

GDPR

Lämnade uppgifter kommer i enlighet med GDPR att vara tillgängliga för personalavdelningen (HR-enheten), nämnden för utnämning av seniora miljöanalysspecialister och sakkunniga. En rekommendation från personalavdelningen är att du unviker att lägga personnummer och hemadress i din ansökan eftersom den efter begäran kan komma att lämnas ut som allmän handling.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Kontaktpersoner

Fabian Engel

Handläggare, Sekreterare i NSM

018-672287, 070-5742287

fabian.engel@slu.se