Till alla lärare vid SLU

 

Nu kan du ansöka om titeln ”excellent lärare” 

Ansökningsperioden för läsåret 2021/22 är nu öppen. Ansökningshandlingar ska lämnas in senast den 15 november 2021.

 

Behörighet

Behörig att antas till titeln excellent lärare är vid SLU tillsvidareanställd lärare (universitetsadjunkt, universitetslektor och professor), eller tillsvidareanställda med motsvarande kompetens och arbetsuppgifter.

Krav för antagning och ansökningshandlingar

Information om krav och ansökningshandlingar finns på medarbetarwebben https://internt.slu.se/min-anstallning/kompetens-och-karriarutveckling/akademiska-karriaren/excellenta-larare/

Pedagogisk portfölj

Ett av kraven är att det ska finnas en pedagogisk portfölj. Enheten för pedagogisk utveckling (EPU) ger årligen kurser i att skriva en pedagogisk meritportfölj, se: https://internt.slu.se/stod-service/utbildning/pedagogiskt-och-digitalt-stod/kurser/?submenu=open och https://internt.slu.se/stod-service/utbildning/pedagogiskt-och-digitalt-stod/kurser/pedagogisk-meritportfolj/

Kontakt

Vid frågor kontakta sekreteraren i Nex (nämnden för antagning av excellenta lärare): linda.ferngren@slu.se

Kontaktpersoner

Linda Ferngren

linda.ferngren@slu.se