Ekonom/statistiker till SCB

Stockholms län

Ref A2021/2412

Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning, på uppdrag av regeringen, myndigheter och forskare. Vår statistik bidrar till en faktabaserad samhällsdebatt och väl underbyggda beslut. Det är vi som beräknar bland annat befolkningstillväxten, bruttonationalprodukten och konsumentprisindex. Utvecklingen av våra statistiska metoder och IT-system baseras på aktuell vetenskap och beprövad erfarenhet.   

Vi har en aktiv och omfattande roll i det internationella statistiksamarbetet. Vi är också en viktig del av det svenska biståndsarbetet och våra medarbetare deltar i uppbyggnaden av statistikverksamheter runt om i världen.

Vi är 1 200 medarbetare, huvudsakligen i Örebro och Stockholm, som utvecklar, framställer och sprider statistik. Söker du meningsfulla arbetsuppgifter som bidrar till ett demokratiskt samhälle är SCB arbetsgivaren för dig. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en god arbetsmiljö som kännetecknas av respekt för allas lika värde.

Arbetsbeskrivning

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU finns i Stockholm och hör till avdelningen för ekonomisk statistik. Enheten består av två team, ett för kortperiodisk ekonomisk statistik och ett för ekonomisk årsstatistik.

Teamet för den ekonomiska årsstatistiken framställer och utvecklar statistik med betoning på forskning och utveckling (FoU), innovationsverksamhet samt statistik om digitalisering. Statistiken framställs årsvis och användarna av statistiken är olika departement, andra myndigheter och forskare samt är underlag till bruttonationalprodukten (BNP) på årsbasis. Statistiken rapporteras även internationellt till Eurostat och OECD. Ett omfattande förändringsarbete som pågår just nu är att vi ser över definitionen av de statistiska enheter som vi redovisar statistiken utifrån. Syftet med projektet är att förbättra jämförbarheten för den ekonomiska statistiken, både nationellt och internationellt. I arbetet ingår också mycket kontakt med våra kollegor på SCB samt andra statliga myndigheter och Eurostat.

Teamet för den kortperiodiska ekonomiska statistiken framställer och utvecklar t.ex. Produktionsvärdeindex, Detaljhandelsindex och Hushållens konsumtion. Statistiken framställs månadsvis och används som ett tidigt mått på hur det går för den svenska produktionen. Förutom att statistiken är ett underlag till BNP på månad och kvartal används den även av departement, Riksbanken, analytiker m.fl. Statistiken rapporteras även internationellt till Eurostat. Just nu pågår det projekt för att hitta datakällor som kan ersätta direktinsamlingen från företag framöver. I arbetet ingår också mycket kontakt med våra kollegor på SCB samt Eurostat.

Nu söker vi medarbetare som kommer tillhöra teamet för den ekonomiska årsstatistiken men du kommer även att få arbeta i det andra teamet, då teamen stöttar varandra.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innebär att:

  • medverka i framställningen, presentationen och publiceringen av statistiken,
  • medverka i utveckling och samordning av statistikens kvalitet och innehåll,
  • delta i det internationella samarbetet inom ämnesområdet,
  • delta i och/eller driva projekt,
  • ha kontakter med såväl interna som externa statistikanvändare,
  • delta i analysarbete och omvärldsbevakning inom området.

Kvalifikationer

Du har:

  • akademisk examen med inriktning mot ekonomi eller annat samhällsvetenskapligt ämne
  • minst 30 hp i ämnet statistik
  • förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift, på både engelska och svenska

Erfarenheter från statistikproduktion och utvecklingsprojekt samt kunskaper i SAS och/eller SQL är meriterande. Du bör också ha intresse av samhällsekonomiska frågor och utveckling av statistik som beskriver samhällsekonomin.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi tror att tjänsten passar dig som har god samarbetsförmåga och vill ingå i ett team där du förväntas ta ansvar för ditt eget arbete, men också bidra till att dina kollegor trivs och lyckas i sitt arbete. Du vill arbeta med ständiga förbättringar, både vad gäller arbetssätt och statistikens kvalitet, samt att du har förmåga att ta eget ansvar för dina arbetsuppgifter på ett strukturerat och kvalitetsmedvetet sätt.

Du som söker delar våra förhållningssätt: mod att agera, tillit till varandras kompetens och goda vilja, handlingskraft att omsätta ord i arbete och var och ens ansvar att bidra till helheten.

Om anställningen

Tjänsten är tillsvidare och inleds med sex (6) månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse.

Ansökan

Låter den här tjänsten som något för dig? Skicka då din ansökan senast 2021-08-08, märkt med dnr A2021/2412, genom att registrera personligt brev och CV i en databas via ansökningsknappen nedan. I slutet av din ansökan kommer du även få besvara några urvalsfrågor.

Varmt välkommen med din ansökan.

Mer information om tjänsten

Vill du veta mer om tjänsten kontakta enhetschef Jenny Hjort, tel 010-479 45 03, e-post jenny.hjort@scb.se eller gruppledare Björn Forssell, tel 010-479 43 82, e-post bjorn.forssell@scb.se.

Fackliga företrädare

Rickard Bengtsberg, ST inom SCB, tel 010-479 00 00.

Johanna Jonsson, Saco-S föreningen vid SCB, tel 010-479 00 00

Övrigt

Under 2021 inför SCB en ny organisation i syfte att stärka det statistiska ledarskapet och myndighetens ställning som ledande inom datahantering. Den nya organisationen skapar förutsättningar för samarbete, helhetssyn och kompetensutveckling, och förtydligar chefs- och medarbetarrollerna. Organisationsförändringen berör alla delar av SCB, med fokus på att skapa så bra förutsättningar som möjligt för ett lyft vad gäller analys och data. Den nya organisationen beräknas vara på plats den 1 september 2021.

Eftersom enheten har övervägande manliga medarbetare ser vi gärna kvinnliga sökanden till tjänsten.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.