Tjänst Enhet Sista ansökningsdag Erfarenhetsområde
Exploateringsstrateg Teknik- och Exploateringsenheten 2020-08-31 2020-08-31 Tekniskt arbete
Lärare i biologi och kemi ÅK 7-9 Tappströmsskolan 2020-08-25 2020-08-25 Pedagogiskt arbete
Grundskolelärare lägre åldrar Närlundaskolan 2020-08-24 2020-08-24 Pedagogiskt arbete
Nämndsekreterare Barn- och utbildningsnämnden 2020-08-30 2020-08-30