Tjänst Enhet Sista ansökningsdag Erfarenhetsområde
Systemförvaltare till barn- och utbildningsförvaltningen Enheten för kvalitet och administration 2021-09-29 2021-09-29 Data/IT
Undersköterska med specialistkunskap inom demens Söderströmsgården 2021-10-01 2021-10-01 Hälso- och sjukvård
Erfaren Planarkitekt till planeringsenheten Planeringsenheten 2021-09-22 2021-09-22 Tekniskt arbete
Boendelotsande socialsekreterare Socialförvaltningen, Vuxenenheten 2021-10-01 2021-10-01 Socialt arbete
Vaktmästare 2021-09-30 2021-09-30 Installation, drift, underhåll
Förskollärare Färentuna förskola 2021-09-22 2021-09-22 Pedagogiskt arbete
Barnskötare Knalleborgs förskola 2021-10-03 2021-10-03 Pedagogiskt arbete
Kvalitetsutvecklare Socialförvaltningen, Stab 2021-09-26 2021-09-26 Administration, ekonomi, juridik
Upphandlare Upphandlingsenheten 2021-09-30 2021-09-30 Administration, ekonomi, juridik
Lärare mot fritidshem eller erfaren fritidsledare mot yngre åldrar Ekebyhovsskolan 2021-09-24 2021-09-24 Socialt arbete