Tjänst Enhet Sista ansökningsdag Erfarenhetsområde
Stabschef till socialförvaltningen 2021-05-16 2021-05-16 Administration, ekonomi, juridik
Skolbibliotekarie Biblioteket 2021-06-19 2021-06-19 Kultur, Media, Design
Modersmålslärare Modersmålsenheten 2021-05-19 2021-05-19 Pedagogiskt arbete
Administratör inom vuxenutbildning och gymnasium Centrum för Vuxenutbildning och Arbete 2021-05-24 2021-05-24 Administration, ekonomi, juridik
Vikarierande musiklärare åk 7-9 Uppgårdskolan 2021-06-05 2021-06-05 Pedagogiskt arbete
Lärare åk F-3 Sanduddens skola 2021-06-03 2021-06-03 Pedagogiskt arbete
Sjukgymnast/ Fysioterapeut HSL - Sol och LSS 2021-06-04 2021-06-04 Hälso- och sjukvård
Lärare i matematik och No åk. 7-9 Uppgårdskolan 2021-06-04 2021-06-04 Pedagogiskt arbete
Lärare i hemkunskap åk 7-9 Uppgårdskolan 2021-06-04 2021-06-04 Pedagogiskt arbete
Sommarvikarier till hemtjänsten Ekerö Hemtjänst 2021-05-16 2021-05-16 Hälso- och sjukvård
Lärare till lågstadiet Träkvista skola Träkvista skola 2021-05-29 2021-05-29 Pedagogiskt arbete
Vikariat lärare textilslöjd åk 3-6 Sanduddens skola 2021-05-12 2021-05-12 Pedagogiskt arbete
Lärare i fritidshem Sanduddens skola 2021-05-12 2021-05-12 Pedagogiskt arbete
Tim- och sommarvikarier till LSS boendeenheter Brunna gruppbostad 2021-05-31 2021-05-31 Pedagogiskt arbete