Stillingsbetegnelse TESS-Firma Lokasjon Søknadsfrist
Kundeveileder - Slangetemmer TESS Sandnessjøen TESS Nord Alstahaug 2020-10-18 18.10.2020
Kundeansvarleg leiar TESS Vest Austevoll 2020-10-10 10.10.2020
Kunderettleiar TESS Vest Austevoll 2020-10-10 10.10.2020
Kundeveileder - Slangetemmer TESS Herøy TESS Nord Bodø 2020-10-11 11.10.2020
Salgs- og distriktsleder Romsdal TESS Nord Molde 2020-10-12 12.10.2020