Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vi jobber med internasjonalt utviklingsarbeid, humanitær minerydding, sanitet og redningstjeneste, integrering og asyl. Norsk Folkehjelp har rundt 12000 medlemmer i Norge og 2400 ansatte i Norge og internasjonalt. Vi arbeider i 36 land over hele verden og vil i 2016 ha en forventet omsetning på 1 milliard kroner.

Norsk Folkehjelp er opptatt av mangfold og ønsker at våre ansatte skal gjenspeile samfunnets befolkning. Vi arbeider derfor for en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn til å søke.

Rådgiver resultatoppfølging

Partnerskap er et viktig begrep og en grunnpilar i Norsk Folkehjelps internas­jonale arbeid. Vårt og våre partneres arbeid og mål er koblet sammen, men ikke identiske. Resultatsystemet er derfor bygget på en slik måte at dette respekteres og at Norsk Folkehjelp ikke pålegger våre forventede resultater på partnere.

Vi har som mål å videreutvikle et resultatsystem som balanserer behovet for felles metoder for monitorering og dokumentasjon av resultater med en fleksibilitet som stimulerer de ulike programmenes evne til å utvikle sin egen måte å sikre resultatoppfølging tilpasset de ulike landprogrammene og konteksten vi arbeider i.

Derfor ser Norsk Folkehjelp nå etter en rådgiver som skal koordinere og videreutvikle vårt arbeid med dokumentasjon og oppfølging av resultater av vårt langsiktige og humanitære arbeid internasjonalt.

 

Arbeids- og ansvarsoppgaver:

 • Bidra til at Norsk Folkehjelp synliggjør resultater av vårt internasjonale utviklings- og nødhjelpssamarbeid på best mulig måte
 • Lede og koordinere arbeidet med utvikling av system og verktøy for resultatarbeidet
 • Være rådgiver for programrådgivere og ledelse med hensyn til å forbedre planlegging, monitorering og rapportering i programland
 • Videreutvikle et (enkelt) databasert system for innhenting og lagring av data tilknyttet resultatarbeidet
 • Bistå Norad-koordinator med skriving av rapporter og planer på overordnet nivå
 • Bidra til evalueringer som gjennomføres fra hovedkontoret og systematisk læring

Vi kan tilby:

 • En utfordrende stilling med faglig sterke og engasjerte kollegaer
 • Ltr.44-58, (428.920 - 532.480 kr) avhengig av kvalifikasjoner og relevant erfaring
 • Fleksitid, ekstra fridager og sommertid
 • Personalforsikring i IF (yrkesskade, yrkessykdom, fritidsulykke)
 • Reiseforsikring i Europeiske som også inkluderer familiemedlemmer
 • Mulighet for en time trening i arbeidstiden
 • 2,5% sparing til SPK

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning (hovedfag/master nivå) fra relevant fagområde eller tilsvarende dokumentert kunnskap og erfaring
 • Erfaring og kunnskap om resultatbasert PMR-metode og tilnærming
 • Solid forståelse for bistandsarbeid, erfaring fra arbeid med sivilsamfunn er en fordel
 • Erfaring fra opplæringsvirksomhet
 • Svært gode engelskkunnskaper

Personlige egenskaper:

Som person bør du være kreativ og initiativrik med evne til å arbeide og løse oppgaver selvstendig. Du må også kunne identifisere deg med vårt verdigrunnlag, være løsningsorientert og analytisk med evne til å omsette ideer til praksis.

Kjenner du deg igjen i beskrivelsen over og har mulighet for snarlig oppstart, så vil vi gjerne motta din søknad innen onsdag 31.mai.

Kontaktpersoner:

Kathrine Raadim

Enhetsleder

kathriner@npaid.org