Norsk Folkehjelps avdeling for Humanitær Nedrustning har jobber i Afrika, Asia, Latin-Amerika, Balkan og Midtøsten, og sammen med nasjonale myndigheter og andre interessenter arbeider vi for å beskytte sivile mot eksplosive krigsrester. Dette gjør vi gjennom kartlegging og rydding av miner og eksplosiver, sikring og destruksjon av våpenlagre, kapasitetsbygging av nasjonale myndigheter og opplæring av sivile. Vi har 22 pågående landprogram med 1700 ansatte og forvalter i dag ca. 480 millioner kroner.

Driften av våre programmer involverer bl.a. mye innkjøp, lager- og flåtestyring, bl.a. i land med utfordrende infrastruktur, byråkrati og sikkerhetssituasjoner. For å sikre god forvaltning og for å kunne gi ekstra støtte til våre landprogrammer, søker vi nå en logistikkrådgiver til avdelingen. Rådgiveren vil ha ansvar for opplæring- og implementeringsstøtte innenfor logistikk til våre landprogrammer.

Vi tilbyr:

Vi kan tilby en spennende arbeidsplass med engasjerte kolleger hvor ingen dager er like. Hos oss får du jobbe for en humanitær organisasjon som jobber med vern om liv og helse, samt lik fordeling av makt og ressurser. I stillingen som logistikkrådgiver vil du få en bred internasjonal kontaktflate og utstrakt reisevirksomhet.

Stillingen er innplassert i Norsk Folkehjelps lønnsplan, lønnstrinn 44-58 (kr 434.496 - 539.402 pr. år), avhengig av utdanning og erfaring.

Konkret kan vi tilby:

 • Fast stilling
 • Fleksibel arbeidstidsordning med ekstra ferie og fridager, samt sommertid
 • Reise-, ulykke, gruppeliv- og yrkesskadeforsikring
 • En time betalt trening i uken
 • Gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • Betalt telefon/bredbånd

Dine nye (viktigste) arbeidsoppgaver:

 • Sikre effektivisering og harmonisering av logistikk på tvers av avdelingens utekontor, bl.a.:
  • Videreutvikling av globale logistikkverktøy og rutiner
  • Oppfølging av donorkrav innen logistikk
  • Kvalitetssikring og bistand ved avtaleinngåelser og/eller konkurranseutsetting av innkjøp
 • Bistå med praktisk logistikkstøtte i oppstart, drift og nedleggelse av globale program
 • Støtte og opplæring innen logistikkområdet av medarbeidere sentralt og i avdelingens programmer
 • Bidra til å kartlegge og informere om framtidig kompetanse- og rekrutteringsbehov for logistikk, samt bidra i rekrutteringsprosesser

Kompetansekrav/kvalifikasjonskrav:

 • Erfaring fra logistikkrelatert arbeid (innkjøp, lagerstyring, flåtestyring, import/eksport mv.)
 • Ønskelig med logistikkutdanning på bachelornivå eller høyere
 • Erfaring med prosjektledelse eller prosjektarbeid med høyt kompleksitetsnivå
 • Gode IKT ferdigheter og erfaring med systemer som Agresso, IFS, SAP el.l.

For å lykkes i denne stillingen må du:

Ha svært gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, på norsk og engelsk. Du må ha god struktur på arbeidet, sterke analytiske evner, og være omgjengelig, utadvendt og serviceinnstilt. Og ikke minst må du være fleksibel og klar til å reise og oppholde deg i utlandet, herunder i områder med sikkerhetsmessige utfordringer. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det er en fordel om du også har:

Det er en fordel om du har erfaring fra tilsvarende internasjonalt arbeid, særlig donorfinansiert humanitært eller bistandsarbeid. Behersker du i tillegg arabisk, fransk eller spansk, er det en klar fordel.

Søknadsfrist: 9.juni 2018

Vi holder intervjuer fortløpende og ansetter så snart vi har funnet riktig kandidat.

Kontaktpersoner:

Helene Ystanes Føyn

Head of Programmes

+47 469 21 585

heleneystanes.foyn@paid.org