Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vi jobber med internasjonalt utviklingsarbeid, humanitær minerydding, sanitet og redningstjeneste, integrering og asyl. Norsk Folkehjelp har rundt 12000 medlemmer i Norge og 2400 ansatte i Norge og internasjonalt. Vi arbeider i 36 land over hele verden og vil i 2017 ha en forventet omsetning på 1 milliard kroner.

Norsk Folkehjelp er opptatt av mangfold og ønsker at våre ansatte skal gjenspeile samfunnets befolkning. Vi arbeider derfor for en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn til å søke.

Norsk Folkehjelps avdeling for humanitær nedrustning (HN) er verdensledende innen innsats for å beskytte sivile fra eksplosive våpen. Dette gjør vi gjennom kartlegging og rydding av miner og eksplosiver, sikring og destruksjon av våpenlagre, og innsats for å styrke beskyttelse av sivile i konfliktområder med 22 pågående landprogram og en årlig omsetning på 440 millioner kroner.

Rådgiveren vil inngå i avdelingen for Humanitær Nedrustning med ansvar for oppfølgning av flere av avdelingens programmer. Rådgiveren vil ha et særlig ansvar for programmer i Midtøsten. Stillingen er et vikariat på 12 måneder med mulighet for forlengelse.

 

Ansvarsområder:

 • Rådgiveren skal til enhver tid ha overblikk over og bidra til operasjonelle og forvaltningsmessige aspekter av sine programmer og rapportere avvik i sine programmer til avdelingsledelsen.
 • Rådgiveren skal ha oversikt over Norsk Folkehjelps virksomhet i sitt geografiske område. Dette innebærer inngående kjennskap til politikk og samfunn, programmer og prosjekter.
 • Rådgiveren skal bidra i overordnede planprosesser for avdelingen og programmene, herunder utvikling av landstrategier.
 • Sammen med programmene synliggjøre resultater overfor donorer, internt i Norsk Folkehjelp og andre relevante eksterne interessenter.
 • Bidra til at rutiner og prosedyrer for administrasjon, økonomi, logistikk og personalforvaltning ved utekontoret blir kvalitetssikret, i samarbeid med annet fagpersonell.
 • Sikre oppfølgning av personell i programmene, i samarbeid med programledelse, HR og avdelingsledelsen.
 • Lede rekrutteringsprosesser for internasjonale stillinger i regionen i samarbeid med programmene, HR og avdelingsledelsen.
 • Bistå programmene og avdelingen med fundraising og donorkontakt, herunder kvalitetssikre søknader slik at disse er i henhold til strategier, policyer, planer og krav.
 • Bistå utekontor med praktisk assistanse i kortere perioder når det er ekstraordinære behov.

 

I tillegg til ovenstående har rådgiveren ansvar for å utføre og ta initiativ til andre oppgaver i samarbeid med/etter pålegg fra avdelingsleder.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning.
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid, internasjonal virksomhet eller internasjonalt engasjement i Norge er ønskelig.
 • God forståelse av samfunnsspørsmål med fokus på internasjonale spørsmål og utviklingspolitikk.
 • God forståelse av forvaltning og administrasjon.
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Gode IKT ferdigheter.

 

Personlige egenskaper:

 • Omgjengelig, utadvendt og serviceinnstilt.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Evne til å tenke helhetlig med et samtidig fokus på individuelle og programspesifikke aspekter.
 • Systematisk og strukturert arbeidsform med høy leveringsevne og kvalitet.
 • Proaktiv og selvstendig.
 • Høy ansvarsfølelse.

Stillingen vil i perioder medføre utstrakt reisevirksomhet eller lengre opphold utenfor Norge.

 

Vi kan tilby:

 • Meningsfylt, spennende og variert arbeid
 • Stilling med internasjonal kontaktflate og reisevirksomhet
 • Fleksitid, ekstra fridager og sommertid
 • Personalforsikring i IF (yrkesskade, yrkessykdom, fritidsulykke)
 • Reiseforsikring i Europeiske
 • Mulighet for en time trening i arbeidstiden
 • Pensjonsordning i SPK
 • Lønn 428.920 - 532.480 kr avhengig av kvalifikasjoner og relevant erfaring

 

Kjenner du deg igjen i beskrivelsen over og har mulighet for snarlig oppstart, så vil vi gjerne motta din søknad innen 24. november.

 

 

Kontaktpersoner:

Helene Ystanes Føyn

Head of Programmes

+47 469 21 585

heleneystanes.foyn@paid.org

Bjørn Hannisdal

Desk Officer

+47 95288283

BjornS@npaid.org