Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vi jobber med internasjonalt utviklingsarbeid, humanitær minerydding, sanitet og redningstjeneste, integrering og asyl. Norsk Folkehjelp har rundt 12000 medlemmer i Norge og 2400 ansatte i Norge og internasjonalt. Vi arbeider i 36 land over hele verden og vil i 2018 ha en forventet omsetning på 1 milliard kroner.

Norsk Folkehjelp er opptatt av mangfold og ønsker at våre ansatte skal gjenspeile samfunnets befolkning. Vi arbeider derfor for en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn til å søke.

Vi søker en vikar for rådgiver for generalsekretær. Vikariatet er i perioden 1. mai - 30. november 2019

Rådgiveren har en aktiv rolle i generalsekretærens arbeidsdag og rapporterer direkte til henne.

De viktigste oppgavene vil være:

 • Ansvar for en funksjonell drift av generalsekretærens kontor
 • Støtte generalsekretæren i utarbeidelse og kvalitetssikring av dokumenter, rapporter og sakspapirer
 • Bistå i planlegging og gjennomføring av saksoppfølging mot Norsk Folkehjelps styre, arbeidsutvalg og kontrollkomité
 • Koordinere saker, møter og seminarer med tilhørende korrespondanse
 • Skrive referater/protokoller
 • Forberede og koordinere generalsekretærens reiser med tilhørende nødvendig materiell
 • Løse øvrige løpende og adhoc oppgaver gitt av generalsekretæren

Kompetansekrav:

Relevant Bachelor-grad med solid erfaring fra administrativt arbeid på komplekst nivå. I tillegg må du beherske norsk og engelsk - både muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr:

 • Gode forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid og sommertid i perioden 15.5-15.9.
 • Mulighet for trening i arbeidstiden - en time per uke
 • Nye, moderne lokaler i sentrum av Oslo

For å lykkes i denne stillingen må du:

 • Være systematisk i din arbeidsform
 • Være proaktiv og selvstendig
 • Ha en positiv og kvalitetsbevisst tilnærming til oppgavene

Søknadsfrist: Så snart som mulig og senest 24. februar 2019

Søknader vil vurderes fortløpende og vikariatet kan bli fylt innen fristens utløp. 

Kontaktpersoner:

Henriette Killi Westhrin

Generalsekretær

90796835

henriettew@npaid.org