Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vi jobber med internasjonalt utviklingsarbeid, humanitær minerydding, sanitet og redningstjeneste, integrering og asyl. Norsk Folkehjelp har rundt 12000 medlemmer i Norge og 2400 ansatte i Norge og internasjonalt. Vi arbeider i 36 land over hele verden og vil i 2018 ha en forventet omsetning på 1 milliard kroner.

Norsk Folkehjelp er opptatt av mangfold og ønsker at våre ansatte skal gjenspeile samfunnets befolkning. Vi arbeider derfor for en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn til å søke.

Partnerskap er et viktig begrep og en grunnpilar i både Norsk Folkehjelps langsiktige utviklingsarbeid og humanitære arbeid. Norsk Folkehjelp jobber for å oppnå demokratisering og en rettferdig fordeling av goder, og vi omsetter våre partneres erfaringer i politisk påvirkningsarbeid i Norge og til dels internasjonalt. Norsk Folkehjelp har et bredt landprogram i Syria og ønsker å bygge bro mellom vår langsiktige innsats med støtte til sivilsamfunn og fredsbygging og humanitært arbeid, hvor vi har hovedfokus på matsikkerhet, levebrød og beskyttelse. Vi søker nå en rådgiver i et ettårig vikariat (med mulighet for forlengelse), med oppfølgingsansvar for vår innsats i Syria, Det er mulighet for at ansvarsområdet kan endres eller utvides i perioden avhengig av hvordan programporteføljen utvikler seg.

Hos oss vil du fungere som rådgiver, støttespiller, diskusjonsparter og kvalitetssikrer for utekontorene, i vår avdeling og for Norsk Folkehjelps utviklingssamarbeid og humanitære arbeid i Syria. Du vil jobbe i team med andre i MENA-regionen. Programmet er krevende politisk, faglig og operativt. God oppfølging av program krever innsikt i og evne til analyse av de politiske forholdene i landet kombinert med styrket kapasitet til prosjektoppfølging og rådgiverstøtte til landprogrammet.

Arbeids- og ansvarsoppgaver:

 • Programoppfølging og resultatoppnåelse
  • Være rådgiver, støttespiller og dialogpartner for programmet i Syria i planlegging og programutvikling
  • Kvalitetssikre form og innhold på søknader, budsjetter og rapporter til donorer
  • Sikre monitorering, evaluering og synliggjøring av resultater
 • Økonomi og programfinansiering
  • Bidra til budsjettkontroll og økonomistyring
  • Kontakt og strategisk dialog med donorer og bidra til styrket prosjektfinansiering og inntektsgivende arbeid
 • Utekontor
  • Bidra til kvalitetssikring av rutiner og prosedyrer for administrasjon, økonomi, rekruttering og personalforvaltning ved utekontoret
  • Sikre praktisk assistanse til utekontorene ved behov
 • Politikk og strategi
  • Bidra til å identifisere politiske prioriteringer og saker, bidra til utformingav uttalelser og medieutspill
  • Bygge og delta i relevante nettverk Bidra i overordnede strategiprosesser

Vi tilbyr:
Et års vikariat med mulighet for forlengelse. Stillingen er innplassert i NF's lønnsplan for rådgivere, ltr. 44-58 (440 144 - 546 414 NOK) - avhengig av utdanning og relevant erfaring. Vi kan tilby en spennende hverdag i et miljø preget av høy aktivitet og kompetanse. Hos oss får du jobbe for en humanitær organisasjon som jobber for lik fordeling av ressurser, utfordrer makt og urettferdighet gjennom arbeid med vern om liv og helse. Du får fem uker ferie, gode forsikringsordninger, fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstiden, og mulighet for kompetanseutvikling.

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant høyere utdanning. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanning
 • Erfaring innen internasjonalt bistandsarbeid og støtte til sivilsamfunn
 • Landkunnskap eller felterfaring fra Irak, Syria eller Libanon
 • Erfaring med store humanitære donorer, fortrinnsvis innenfor områdene langsiktig bistand og støtte til sivilsamfunn
 • Erfaring med prosjektoppfølging

Personlig egnethet
For god oppfølging av program må du ha innsikt i og evne til analysere de politiske forholdene i landet. Som person bør du være selvgående, kreativ og engasjert med gode samarbeidsevner. Du må være komfortabel med å ha både engelsk og norsk som arbeidsspråk. Du bør i tillegg ha høy arbeidskapasitet.

Det er en fordel om du også har:
Den ideelle kandidaten har god politisk intuisjon, forståelse for politiske prosesser, kunnskap om MENA-regionen og især Syria og evner å kunne behandle sensitiv informasjon med skjønn. Det er også fordel om du kan arabisk.
Stillingen kan i perioder medføre utstrakt reisevirksomhet eller lengre opphold utenfor Norge.

Vi holder intervjuer fortløpende og ansetter så snart vi har funnet riktig kandidat.

Søknadsfrist: 28.februar 2019

Kontaktpersoner:

Trude Falch

Senior Advisor

+47 982 33 186

TrudeF@npaid.org

Gry Ballestad

Leder

908 06 543

Gry.Ballestad@npaid.org