Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vi jobber med internasjonalt utviklingsarbeid, humanitær minerydding, sanitet og redningstjeneste, integrering og asyl. Norsk Folkehjelp har rundt 12000 medlemmer i Norge og 2400 ansatte i Norge og internasjonalt. Vi arbeider i 36 land over hele verden og vil i 2017 ha en forventet omsetning på 1 milliard kroner.

Norsk Folkehjelp er opptatt av mangfold og ønsker at våre ansatte skal gjenspeile samfunnets befolkning. Vi arbeider derfor for en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn til å søke.

Norsk Folkehjelp ser på folks rett og mulighet til organisering og deltakelse som avgjørende for demokratisering og en mer rettferdig fordeling av makt og ressurser. Norsk Folkehjelp engasjerer seg i partnerskap med organisasjoner vi har felles verdier med. I flere av landene der vi er tilstede driver vi også humanitært arbeid. Dette gjøres dels i egen regi og dels i samarbeid med partnere.

Til dette viktige arbeidet søker vi:

Leder for avdeling Utvikling og humanitært samarbeid

Som leder av avdeling for Utvikling og humanitært samarbeid, får du mulighet til å jobbe tett på våre samarbeidspartnere i Afrika, Asia, Latin-Amerika og Midtøsten.   Partnersamarbeidet forplikter Norsk Folkehjelp til å ta opp våre politiske standpunkter om demokrati og rettferdig fordeling av goder overfor norske myndigheter og opinion. Partnersamarbeidet forplikter oss også til å tale på vegne av våre samarbeidspartnere i nasjonale og internasjonale konflikter der Norsk Folkehjelp har tatt standpunkt.

Norsk Folkehjelp skal nå forsterke og utvikle vårt humanitære arbeid, ny leder vi ha hovedansvaret for dette arbeidet.

Avdeling for Utvikling og humanitært samarbeid har en stab på 19 medarbeidere i Oslo. Lederen rapporterer til generalsekretæren og sitter i hennes ledergruppe.

Vi er på jakt etter en engasjert og tydelig leder som får med seg ansatte, som er beslutningsdyktig og har sterk gjennomføringsevne.

For å lykkes i denne stillingen krever vi:

 • Politisk forståelse med innsikt i utviklingsdebatten nasjonalt og internasjonalt
 • Gode samarbeidsevner
 • Forståelse for Norsk Folkehjelps politiske tilnærming til utvikling
 • Ledererfaring og daglig tyngde innen utviklingsarbeid og/eller humanitært arbeid
 • Solid organisasjonskompetanse
 • Dokumenterte lederresultater fra tilsvarende arbeid
 • Sterke kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk er et krav
 • God økonomisk forståelse

Du må også være svært fleksibel, strukturert og ha stor arbeidskapasitet. Du bør ha god forståelse av forvaltning og administrasjon.

Vi tilbyr:

Vi kan tilby en spennende hverdag i et miljø preget av høy aktivitet og kompetanse. Hos oss får du jobbe for en humanitær organisasjon som jobber for lik fordeling av ressurser, utfordrer makt og urettferdighet gjennom arbeid med vern om liv og helse.

 • En spennende og utfordrende fast stilling i en stor global organisasjon
 • God arbeidstidsordning med ekstra ferie og fridager, samt sommertid
 • Fem dager ekstra fri for enhetsledere
 • Reise-, ulykke- og gruppelivsforsikring
 • Pensjonsordning i SPK, som også tilbyr boliglån til gunstig rente
 • En time trening per uke i arbeidstiden
 • Nye og svært sentrale kontorlokaler

Ta gjerne kontakt med våre rekrutteringsrådgivere, Gro Møllerstad, tlf 915 59 752, eller Dag Strømberg, tlf 406 46 408, for ytterligere informasjon om stillingen.

Søknadsfrist: 26.august

Kontaktpersoner:

Henriette Killi Westhrin

Generalsekretær

90796835

henriettew@npaid.org