Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vi jobber med internasjonalt utviklingsarbeid, humanitær minerydding, sanitet og redningstjeneste, integrering og asyl. Norsk Folkehjelp har rundt 12000 medlemmer i Norge og 2400 ansatte i Norge og internasjonalt. Vi arbeider i 36 land over hele verden og vil i 2017 ha en forventet omsetning på 1 milliard kroner.

Norsk Folkehjelp er opptatt av mangfold og ønsker at våre ansatte skal gjenspeile samfunnets befolkning. Vi arbeider derfor for en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn til å søke.

Vi søker nå etter en Compliance Officer. Stillingen er nyopprettet og gir derfor en unik mulighet til å delta i utformingen av den. Stillingen vil rapportere til vår enhetsleder for økonomi (CFO).

Ansvar og oppgaver

 • Ha overordnet oversikt over gjeldende lover, forskrifter, regler og avtaleforpliktelser som gjelder Norsk Folkehjelp
 • Ha kjennskap til relevante lover innen Compliance området
 • Bidra til ansvarlig styring av NFs Compliance og internkontroll
 • Oppdatere interne rutiner og prosesser innenfor Compliance området
 • Koordinere og delta i kontraktsforhandlinger og sørge for at risiko er akseptabel for alle nye inngåtte kontrakter
 • Aktivt bistå med rådgiving, veiledning og opplæring av organisasjonens ledelse og medarbeidere
 • Bidra til rapportering eksternt
 • Delta i kvalitetssikring av søknader og rapporter fra programmene
 • Sikre at programmene har tilfredsstillende informasjons- og dokumenthåndtering
 • Andre oppgaver i samarbeid med, eventuelt etter pålegg fra, enhetsleder 

Stillingen kan i perioder medføre utstrakt reisevirksomhet eller lengre opphold utenfor Norge.

Vi tilbyr

 • Fleksibel arbeidstid
 • Sommertid
 • 1 t/uke trening i arbeidstiden
 • Moderne, nye lokaler i Oslo sentrum

Krav til kompetanse

 • Mastergrad innen jus, finans, revisjon
 • Erfaring fra deltakelse i prosjektarbeid
 • Minst 3-5 års erfaring fra kontraktsforhandlinger 
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Systematisk og selvstendig arbeidsform med høy leveringsevne og kvalitet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

 Søknadsfrist: 15.8.2018

Kontaktpersoner:

Christian Stenseng

CFO

+47 91713436

christian.stenseng@npaid.org