Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vi jobber med internasjonalt utviklingsarbeid, humanitær minerydding, sanitet og redningstjeneste, integrering og asyl. Norsk Folkehjelp har rundt 12000 medlemmer i Norge og 2400 ansatte i Norge og internasjonalt. Vi arbeider i 36 land over hele verden og vil i 2017 ha en forventet omsetning på 1 milliard kroner.

Norsk Folkehjelp er opptatt av mangfold og ønsker at våre ansatte skal gjenspeile samfunnets befolkning. Vi arbeider derfor for en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn til å søke.

Summen av våre ansattes kompetanse og engasjement er vår viktigste ressurs for å nå Norsk Folkehjelps visjon om solidaritet i praksis. HR-teamet i Norsk Folkehjelp skal gjennom forvaltning av lov- og avtaleverk, ivaretakelse av partssamarbeidet og utøvelse av en helhetlig personalpolitikk bidra til utvikling av medarbeiderne, lederne og organisasjonen.

Vi videreutvikler vårt HR-faglige utlandsteam og søker en HR-rådgiver med solid faglig tyngde.

Stillingen er fast og inngår i vår HR-seksjon på totalt 9 dyktige og engasjerte medarbeidere. HR-seksjonens oppfølging av de internasjonale programmene er fordelt på to HR-rådgivere, som sammen danner kontaktpunktet for vårt internasjonale personell. Totalt teller de 100 expatriates fordelt på rundt 30 land. Som HR-rådgiver er du ansvarlig for daglig personalforvaltning av internasjonalt personell, lederstøtte og rådgivning. Du vil i tillegg få muligheten til å bidra i videreutviklingen av den HR-faglige driften både sentralt fra hovedkontoret og lokalt i programlandene. Noe reisevirksomhet må derfor påregnes. 

Denne stillingen vil kreve HR-faglig tyngde og forståelse, men vi søker etter deg som trives med å ha mange baller i luften samtidig og evner å prioritere oppgavene. Vi trenger deg som inspireres av samarbeid og solidaritet og har evne til å skape gode relasjoner på tvers av fag, funksjoner og land. Samtidig må du også ha evne til å arbeide selvstendig og med faglig trygghet finne frem til løsninger innenfor rammene av vårt sentrale og lokale avtaleverk. Bredden og kompleksiteten i stillingen gjør at du også må være sterk analytisk, og du må evne å holde oversikten over en dynamisk portefølje. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

Stillingen er innplassert i NF's lønnsplan for rådgivere, ltr. 44-58 (434 496 - 539 402 NOK) - avhengig av utdanning og relevant erfaring. Vi kan tilby en utfordrende og meningsfylt HR stilling med stor kontaktflate og en hverdag i et miljø preget av høy aktivitet og kompetanse. Du får også fem uker ferie, gode forsikrings og pensjonsordninger, fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstiden, og muligheter for kompetanseutvikling.

Ansvars- og arbeidsoppgaver: 

 • Oppfølging av internasjonalt personell, som bl.a. innebærer daglig personalforvaltning og ansvar for å ajourholde bemanningsplan og arbeidskontrakter
 • Ansvarlig for HR-faglig innhold ved introduksjon og debrief av internasjonalt personell
 • Lederstøtte til ledelsen i våre to internasjonale avdelinger, samt landdirektører og programledere
 • Koordinere og administrere rekruttering av internasjonalt personell, herunder delta i intervjuer, rådgi ledere og kvalitetssikre rekrutteringsprosessene
 • Bistå i utviklingen og oppfølgingen av Norsk Folkehjelps Globale HR Policy
 • Bidra med HR-faglig innhold ved gjennomføring av regionale HR-seminarer internasjonalt
 • Bistå i utviklingen av gode systemer for oppfølging, kapasitetsbygging og kompetanseutvikling av internasjonalt personell
 • Bidra til videreutvikling og effektivisering av HR-faglig oppfølging av utlandsdriften 

Kvalifikasjoner: 

 • Bachelor-nivå eller høyere innen HR, ledelse, administrative fag
 • Minimum 5 års erfaring som HR-rådgiver eller tilsvarende, erfaring fra internasjonalt arbeid, gjerne NGO eller tilsvarende
 • Svært god kjennskap til og forståelse av aktuelt lov- og avtaleverk
 • God kjennskap til HR-systemer og gode datakunnskaper generelt, erfaring fra Visma Enterprise HRM og Sharepoint er en fordel
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk, andre verdensspråk i tillegg er en fordel

Søknadsfrist: 15.8.2018

Kontaktpersoner:

Rikke Lia Lillestølen

Teamleder HR

+47 91 14 28 33

rikkel@npaid.org