Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vi jobber med internasjonalt utviklingsarbeid, humanitær minerydding, sanitet og redningstjeneste, integrering og asyl. Norsk Folkehjelp har rundt 12000 medlemmer i Norge og 2400 ansatte i Norge og internasjonalt. Vi arbeider i 36 land over hele verden og vil i 2017 ha en forventet omsetning på 1 milliard kroner.

Norsk Folkehjelp er opptatt av mangfold og ønsker at våre ansatte skal gjenspeile samfunnets befolkning. Vi arbeider derfor for en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn til å søke.

Partnerskap er et viktig begrep og en grunnpilar i både Norsk Folkehjelps langsiktige utviklingsarbeid og humanitære arbeid. Norsk Folkehjelp jobber for å oppnå demokratisering og en rettferdig fordeling av goder. Vi omsetter våre partneres erfaringer i politisk påvirkningsarbeid i Norge og til dels internasjonalt. Norsk Folkehjelp har et omfattende landprogram i Sør-Sudan og ønsker å bygge bro mellom vår langsiktige innsats og nødhjelp, hvor vi har hovedfokus på matsikkerhet, levebrød og beskyttelse. Vi søker nå en rådgiver i et ettårig engasjement (med mulighet for forlengelse), med oppfølgingsansvar for vår innsats i Sør-Sudan som er vårt største landprogram. Personen vil jobbe tett sammen med en annen rådgiver som har et spesielt ansvar for vårt humanitære arbeid i landet. Programmet er krevende politisk, faglig og operativt. God oppfølging krever innsikt i og evne til analyse av de politiske forholdene i landet kombinert med styrket kapasitet til prosjektoppfølging og rådgiverstøtte til landprogrammet.

Norsk Folkehjelp har arbeidet i Sør-Sudan siden 1986. Arbeidet omfatter humanitære innsatser og langsiktig utviklingsarbeid i form av støtte til utvikling av sivilsamfunn. Vi har 200 ansatte i Sør-Sudan og om lag 135 millioner NOK i årlig omsetning.

Stillingens formål:

Rådgiveren inngår i et team og er bindeledd mellom utekontor i Sør-Sudan og hovedkontor.  Stillingen skal fungere som rådgiver, støttespiller, diskusjonspartner og kvalitetssikrer for utekontor, utlandsavdeling og organisasjonen for øvrig for Norsk Folkehjelps utviklingssamarbeid i Sør-Sudan.

Rådgiver skal bidra til ansvarlig forvaltning, styring og utvikling av programvirksomhet i landet

Rådgiver skal bidra til at Norsk Folkehjelp kan ha en talsmannsrolle på problemstillinger knyttet til Sør-Sudan.

Arbeids- og ansvarsoppgaver:

 • Politikk og strategi
  • Bidra til å identifisere politiske prioriteringer og saker, bidra til utforming av uttalelser og medieutspill
  • Bygge og delta i relevante nettverk
  • Bidra i overordnede strategiprosesser
 • Programgjennomføring og resultatoppnåelse
  • Være rådgiver, støttespiller og dialogpartner for programmet i Sør-Sudan i planlegging og programutvikling
  • Kvalitetssikre form og innhold på søknader, budsjetter og rapporter til donorer
  • Sikre monitorering, evaluering og synliggjøring av resultater
 • Økonomi og programfinansiering
  • Bidra til budsjettkontroll og økonomistyring
  • Kontakt og strategisk dialog med donorer og bidra til styrket prosjektfinansiering og inntektsgivende arbeid.
 • Utekontor
  • Bidra til kvalitetssikring av rutiner og prosedyrer for administrasjon, økonomi og personalforvaltning ved utekontoret.
  • Sikre praktisk assistanse til utekontorene ved behov.

Vi tilbyr:

Gode pensjons- og forsikringsordninger, sommertid, mulighet for en times trening i uken og nye, moderne lokaler i Oslo sentrum. 

Ltr 44-58, som tilsvarer NOK 434.496 - 539.402 per år.

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant høyere utdanning
 • Erfaring innen internasjonalt bistandsarbeid og støtte til sivilsamfunn, gjerne med ledererfaring
 • Erfaring fra organisering rundt landbruksutvikling er en fordel
 • God kjennskap til regionen
 • Erfaring med store humanitære donorer, fortrinnsvis innenfor områdene langsiktig bistand og støtte til sivil samfunn.
 • Erfaring med prosjektoppfølging
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Gode IKT kunnskaper.

Personlig egnethet

 • Selvgående, kreativ og engasjert med gode samarbeidsevner
 • Analytisk med evne til å omsette ideer til praksis

 

Stillingsnr:                   90/18

Sted:                            Hovedkontoret i Oslo

Ønsket tiltredelse:      Snarest

Søknadsfrist:              31.07.2018

Kontaktpersoner:

Jane Lovise Karoline Filseth Andersen

Leder

90557381

jfan@npaid.org

Trygve Augestad

Seniorrådgiver

91871176

tau@npaid.org