Partnerskap er et viktig begrep og en grunnpilar i både Norsk Folkehjelps langsiktige utviklingsarbeid og humanitære arbeid. Norsk Folkehjelp jobber for å oppnå demokratisering og en rettferdig fordeling av goder, og vi omsetter våre partneres erfaringer i politisk påvirkningsarbeid i Norge og til dels internasjonalt. Norsk Folkehjelp har et omfattende landprogram i Sør-Sudan og ønsker å bygge bro mellom vår langsiktige innsats og nødhjelp, hvor vi har hovedfokus på matsikkerhet, levebrød og beskyttelse. Vi søker nå en rådgiver i et ettårig engasjement (med mulighet for forlengelse), med oppfølgingsansvar for vår innsats i Sør-Sudan som er vårt største landprogram.

Hos oss vil du fungere som rådgiver, støttespiller, diskusjonspartner og kvalitetssikrer for utekontor, utlandsavdeling og organisasjonen for øvrig for Norsk Folkehjelps utviklingssamarbeid i Sør-Sudan.

Du vil jobbe i team med andre, samt jobbe tett sammen med en annen rådgiver som har et spesielt ansvar for vårt humanitære arbeid i landet. Programmet er krevende politisk, faglig og operativt. God oppfølging av program krever innsikt i og evne til analyse av de politiske forholdene i landet kombinert med styrket kapasitet til prosjektoppfølging og rådgiverstøtte til landprogrammet.

Arbeids- og ansvarsoppgaver:

 • Politikk og strategi
  • Bidra til å identifisere politiske prioriteringer og saker, bidra til utforming av uttalelser og medieutspill
  • Bygge og delta i relevante nettverk
  • Bidra i overordnede strategiprosesser
 • Programgjennomføring og resultatoppnåelse
  • Være rådgiver, støttespiller og dialogpartner for programmet i Sør-Sudan i planlegging og programutvikling
  • Kvalitetssikre form og innhold på søknader, budsjetter og rapporter til donorer
  • Sikre monitorering, evaluering og synliggjøring av resultater
 • Økonomi og programfinansiering
  • Bidra til budsjettkontroll og økonomistyring
  • Kontakt og strategisk dialog med donorer og bidra til styrket prosjektfinansiering og inntektsgivende arbeid.
 • Utekontor
  • Bidra til kvalitetssikring av rutiner og prosedyrer for administrasjon, økonomi, rekruttering og personalforvaltning ved utekontoret
  • Sikre praktisk assistanse til utekontorene ved behov

Vi tilbyr:

Stillingen er innplassert i NF's lønnsplan for rådgivere, ltr. 44-58 (434 496 - 539 402 NOK) - avhengig av utdanning og relevant erfaring. Vi kan tilby en spennende hverdag i et miljø preget av høy aktivitet og kompetanse. Hos oss får du jobbe for en humanitær organisasjon som jobber for lik fordeling av ressurser, utfordrer makt og urettferdighet gjennom arbeid med vern om liv og helse. Du får fem uker ferie, gode forsikringsordninger, fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstiden, og mulighet for kompetanseutvikling. Det er også god sannsynlighet for forlengelse av stillingen.

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant høyere utdanning
 • Erfaring innen internasjonalt bistandsarbeid og støtte til sivilsamfunn
 • God kjennskap til regionen
 • Erfaring med store humanitære donorer, fortrinnsvis innenfor områdene langsiktig bistand og støtte til sivilsamfunn
 • Erfaring med prosjektoppfølging
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode IKT kunnskaper - gjerne med kjennskap til Sharepoint

Personlig egnethet

 • Selvgående, kreativ og engasjert med gode samarbeidsevner
 • Analytisk med evne til å omsette ideer til praksis

Det er en fordel om du også har:

Erfaring fra organisering rundt landsbruksutvikling, og eller ledererfaring. Den ideelle kandidaten har god politisk intuisjon, forståelse for politiske prosesser og evner å kunne behandle sensitiv informasjon med skjønn. Det er også fordel med kjennskap til andre språk.

Stillingen kan i perioder medføre utstrakt reisevirksomhet eller lengre opphold utenfor Norge.

Vi holder intervjuer fortløpende og ansetter så snart vi har funnet riktig kandidat.

Stillingsprosent: 100%

Søknadsfrist: 20.august 2018

Kontaktpersoner:

Jane Lovise Karoline Filseth Andersen

Leder

90557381

jfan@npaid.org

Trygve Augestad

Seniorrådgiver

91871176

tau@npaid.org