Tjänst Org. Ort Ansök före
Specialist på programmet för säkerhetssektorreform SSR Stockholm 2021-05-30 2021-05-30
Projektledare västra Balkan ELA Stockholm 2021-05-25 2021-05-25
Rule of Law, Security and Human Rights Analyst (P3), UNDP Regional Hub, Amman FN 2021-05-16 2021-05-16
Head of Reporting and Political Analysis Unit, OSSE Special Monitoring Mission Ukraina, Kiev OSSE 2021-05-16 2021-05-16
Chef för programmet för fredsprocesser PPS 2021-05-23 2021-05-23
Chef för programmet för forskning, utveckling och evidens R&D Stockholm 2021-05-16 2021-05-16