Tjänst Org. Ort Ansök före
Policy Officer, Multilateral Relations (EEAS GLOBAL.6, Bryssel) Bryssel 2021-09-23 2021-09-23
Specialist inom fred och säkerhet med ambassadplacering i Liberia 2021-10-07 2021-10-07
Monitoring Officer, OSSE Ukraina OSSE 2021-09-25 2021-09-25
Senior Liason Adviser till Kunskapscentret för civil krishantering i Berlin 2021-09-26 2021-09-26