Anställningar Sista ansökningsdag Anställningsform Ref. Ort Institution Välj yrkesområde här
Postdoktor i informationsvisualisering och visuell dataanalys 2022-02-28 2022-02-28 Tidsbegränsad anställning LiU-2022-00141 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Lärare och Forskare
Doktorand inom Etnicitet och migration med inriktning mot nyanländas integration och boende 2022-02-22 2022-02-22 Tidsbegränsad anställning IKOS-2022-00015 Norrköping IKOS - Institutionen för kultur och samhälle Doktorand
Doktorand i Etnicitet och migration 2022-02-22 2022-02-22 Tidsbegränsad anställning IKOS-2022-00014 Norrköping IKOS - Institutionen för kultur och samhälle Doktorand
Förste forskningsingenjör till Avdelningen för diagnostik och specialistmedicin 2022-02-15 2022-02-15 Tillsvidareanställning LiU-2022-00322 Linköping HMV - Institutionen för hälsa, medicin och vård Teknisk och Administrativ personal
Universitetslektor i Socialt arbete med inriktning mot social hållbarhet samt styrning och ledning av välfärd 2022-03-13 2022-03-13 Tillsvidareanställning LiU-2021-04676 Norrköping IKOS - Institutionen för kultur och samhälle Lärare och Forskare
Tekniker i organisk elektronik 2022-02-03 2022-02-03 Tidsbegränsad anställning LiU-2022-00434 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Teknisk och Administrativ personal
Doktorand inom robusta prediktiva maskininlärningsmodeller för tidsseriedata i fordonstillämpning 2022-02-15 2022-02-15 Tidsbegränsad anställning LiU-2021-04874 Linköping ISY - Institutionen för systemteknik Doktorand
Postdoktor inom Resurseffektiv materialhantering 2022-02-10 2022-02-10 Tidsbegränsad anställning IEI-2022-00041 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Lärare och Forskare
Doktorand inom materialvetenskap (tunnfilmsfysik) 2022-03-07 2022-03-07 Tidsbegränsad anställning IFM-2021-00663 Linköping IFM - Institution för fysik, kemi och biologi Doktorand
Koordinator till Infocenter 2022-02-14 2022-02-14 Tillsvidareanställning LiU-2022-00195 Linköping UF - Universitetsförvaltningen Teknisk och Administrativ personal
Universitetsadjunkt i produktionsekonomi med inriktning finans 2022-02-24 2022-02-24 Tidsbegränsad anställning IEI-2021-00337 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Lärare och Forskare
Förste forskningsingenjör inom Automatisk planering 2022-02-10 2022-02-10 Tidsbegränsad anställning IDA-2022-00016 Linköping IDA - Institutionen för datavetenskap Teknisk och Administrativ personal
Postdoktor i Analytisk Sociologi 2022-02-01 2022-02-01 Tidsbegränsad anställning IEI-2022-00002 Norrköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Lärare och Forskare
Forskningsingenjör inom systembiologi 2022-02-03 2022-02-03 Tidsbegränsad anställning IMT-2022-00002 Linköping IMT - Institutionen för medicinsk teknik Teknisk och Administrativ personal
Forskningskoordinator i Wallenberginitiativet WISE 2022-01-31 2022-01-31 Tillsvidareanställning LiU-2022-00222 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Teknisk och Administrativ personal
Doktorand inom Funktionella elektroniska material 2022-02-23 2022-02-23 Tidsbegränsad anställning IFM-2021-00668 Linköping IFM - Institution för fysik, kemi och biologi Doktorand
HR-partner inom strategisk kompetensförsörjning 2022-02-09 2022-02-09 Tillsvidareanställning LiU-2022-00147 Linköping UF - Universitetsförvaltningen Teknisk och Administrativ personal
Lokalvårdare 2022-02-08 2022-02-08 Tidsbegränsad anställning LiU-2022-00250 Linköping UF - Universitetsförvaltningen Teknisk och Administrativ personal
Universitetslektor i Datalogi 2022-03-01 2022-03-01 Tillsvidareanställning LiU-2022-00011 Linköping IDA - Institutionen för datavetenskap Lärare och Forskare
Förste forskningsingenjör 2022-02-07 2022-02-07 Tidsbegränsad anställning LiU-2022-00210 Linköping HMV - Institutionen för hälsa, medicin och vård Teknisk och Administrativ personal
Forskningsingenjör inom MR-fysik 2022-02-07 2022-02-07 Tidsbegränsad anställning LiU-2022-00211 Linköping HMV - Institutionen för hälsa, medicin och vård Teknisk och Administrativ personal
Doktorand inom hållbara system, inriktning miljömanagement och miljöteknik 2022-02-14 2022-02-14 Tidsbegränsad anställning IEI-2021-00625 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Doktorand
Studievägledare, vikariat 2022-02-07 2022-02-07 Tidsbegränsad anställning LiU-2021-04975 Linköping & Norrköping FFK - Filosofiska fakultetens kansli Teknisk och Administrativ personal
Förste forskningsingenjör inom Bioinformatik 2022-02-07 2022-02-07 Tidsbegränsad anställning IFM-2021-00670 Linköping IFM - Institution för fysik, kemi och biologi Teknisk och Administrativ personal
LiU-student som Teamledare för studentvärdarna till Linköping University Summer Academy 2022 2022-02-24 2022-02-24 Tidsbegränsad anställning LiU-2022-00035 Linköping UF - Universitetsförvaltningen Teknisk och Administrativ personal
4-5 Studentvärdar till Linköping University Summer Academy 2022 2022-02-24 2022-02-24 Tidsbegränsad anställning LiU-2022-00034 Linköping UF - Universitetsförvaltningen Teknisk och Administrativ personal
Studentmedhjälpare till Populärvetenskapliga veckan 2022-02-07 2022-02-07 Tidsbegränsad anställning LiU-2022-00184 Linköping TFK - Tekniska fakultetskansliet Student
Adjungerad universitetslektor i Datalogi 2022-02-17 2022-02-17 Tidsbegränsad anställning LiU-2021-04882 Linköping IDA - Institutionen för datavetenskap Lärare och Forskare
Universitetslektor i Datalogi 2022-02-17 2022-02-17 Tillsvidareanställning LiU-2021-04881 Linköping IDA - Institutionen för datavetenskap Lärare och Forskare
Doktorander i miljömanagement och miljöteknik 2022-02-03 2022-02-03 Tidsbegränsad anställning IEI-2021-00593 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Doktorand
Förste forskningsingenjör inom plasmabaserad nanopartikelsyntes 2022-02-03 2022-02-03 Tidsbegränsad anställning IFM-2022-00004 Linköping IFM - Institution för fysik, kemi och biologi Teknisk och Administrativ personal
Postdoktor i distribuerade maskininlärningsmodeller för feldiagnostik 2022-02-03 2022-02-03 Tidsbegränsad anställning LiU-2021-04637 Linköping ISY - Institutionen för systemteknik Lärare och Forskare
Postdoktor inom maskininlärning 2022-02-14 2022-02-14 Tidsbegränsad anställning IDA-2022-00002 Linköping IDA - Institutionen för datavetenskap Lärare och Forskare
Forskningsingenjör inom plasmabaserad nanopartikelsyntes 2022-02-02 2022-02-02 Tidsbegränsad anställning IFM-2022-00006 Linköping IFM - Institution för fysik, kemi och biologi Teknisk och Administrativ personal
Kursassistenter vid Institutionen för datavetenskap 2022-02-02 2022-02-02 Extrajobb IDA-2022-00005 Linköping IDA - Institutionen för datavetenskap Student
Doktorand i tema Teknik och social förändring 2022-02-10 2022-02-10 Tidsbegränsad anställning TEMA-2021-00263 Linköping TEMA - Institutionen för tema Doktorand
Förste forskningsingenjör 2022-02-02 2022-02-02 Tidsbegränsad anställning IDA-2022-00001 Linköping IDA - Institutionen för datavetenskap Teknisk och Administrativ personal
Postdoktor i tema Teknik och social förändring 2022-02-03 2022-02-03 Tidsbegränsad anställning TEMA-2021-00264 Linköping TEMA - Institutionen för tema Lärare och Forskare
Postdoktor i kardiovaskulär bildbehandling och maskininlärning 2022-02-07 2022-02-07 Tidsbegränsad anställning LiU-2022-00061 Linköping HMV - Institutionen för hälsa, medicin och vård Lärare och Forskare
Amanuens för uppdrag som IKT-ambassadör vid BKV och HMV 2022-02-01 2022-02-01 Tidsbegränsad anställning LiU-2022-00062 Linköping & Norrköping HMV - Institutionen för hälsa, medicin och vård Student
Förste forskningsingenjör inom funktionella elektroniska material 2022-02-01 2022-02-01 Tidsbegränsad anställning IFM-2021-00635 Linköping IFM - Institution för fysik, kemi och biologi Teknisk och Administrativ personal
Amanuenser till Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa 2022-01-31 2022-01-31 Extrajobb LiU-2022-00060 Norrköping HMV - Institutionen för hälsa, medicin och vård Student
Ledningskoordinator tillika enhetschef till ledningsstödsenheten 2022-01-31 2022-01-31 Tillsvidareanställning LiU-2021-05018 Linköping UF - Universitetsförvaltningen Teknisk och Administrativ personal
Postdoktor inom tema Miljöförändring med inriktning mot klimatanpassning 2022-02-08 2022-02-08 Tidsbegränsad anställning TEMA-2021-00248 Linköping TEMA - Institutionen för tema Lärare och Forskare
Postdoktor i tema Genus, med inriktning mot kritisk datavisualisering 2022-02-21 2022-02-21 Tidsbegränsad anställning TEMA-2021-00230 Linköping TEMA - Institutionen för tema Lärare och Forskare
Universitetslektor i Informationsvisualisering med inriktning mot visuell analys av texter, nätverk och modeller för maskininlärning 2022-02-07 2022-02-07 Tillsvidareanställning LiU-2021-04971 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Lärare och Forskare
Postdoktor i kommunikationssystem 2022-01-31 2022-01-31 Tidsbegränsad anställning LiU-2021-05147 Linköping ISY - Institutionen för systemteknik Lärare och Forskare
Studenter till tillfälliga uppdrag inom elektroniska kretsar och system 2022-01-31 2022-01-31 Extrajobb LiU-2021-05114 Linköping ISY - Institutionen för systemteknik Student
Postdoktor i Nanomaterialsyntes för Mjuk Nervgränssnitt 2022-01-31 2022-01-31 Tidsbegränsad anställning LiU-2021-05123 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Lärare och Forskare
Postdoktor i tema Genus, med inriktning mot feministisk miljö- och posthumaniora 2022-01-31 2022-01-31 Tidsbegränsad anställning TEMA-2021-00231 Linköping TEMA - Institutionen för tema Lärare och Forskare
Universitetslektor i Finansiell matematik 2022-01-27 2022-01-27 Tillsvidareanställning LiU-2021-04584 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Lärare och Forskare
Postdoktor i bioinformatik 2022-02-06 2022-02-06 Tidsbegränsad anställning IFM-2021-00671 Linköping IFM - Institution för fysik, kemi och biologi Lärare och Forskare
Universitetslektor med inriktning mot Lokal utveckling och samhällsplanering 2022-02-01 2022-02-01 Tillsvidareanställning LiU-2021-04306 Norrköping IKOS - Institutionen för kultur och samhälle Lärare och Forskare
Doktorand i kommunikationssystem 2022-02-28 2022-02-28 Tidsbegränsad anställning LiU-2021-04979 Linköping ISY - Institutionen för systemteknik Doktorand
Postdoktor i Kommunikationssystem med fokus på digitala signalbehandlingstekniker för felreducering i sändtagare 2022-02-06 2022-02-06 Tidsbegränsad anställning LiU-2021-04744 Linköping ISY - Institutionen för systemteknik Lärare och Forskare
Professor i omvårdnad 2022-02-03 2022-02-03 Tillsvidareanställning LiU-2021-04135 Linköping & Norrköping HMV - Institutionen för hälsa, medicin och vård Lärare och Forskare