Tjänst Ort Sista ansökningsdag
Naturvetare med intresse för bearbetning av havsbaserad klimatdata Göteborg 2024-06-05 2024-06-05
Statistiker för analys av extrema havsnivåer Norrköping 2024-06-05 2024-06-05
Marinbiolog till vårt Oceanografiska labb Göteborg 2024-06-02 2024-06-02
Forskare med inriktning på modellering av mikrometeorologi i städer 2024-05-31 2024-05-31