Tjänst Ort Sista ansökningsdag
Lösningsarkitekter internationella projekt Norrköping 2022-08-28 2022-08-28
Post-doc till hydrologiska forskningsenheten Norrköping 2022-08-21 2022-08-21
Erfaren hydrolog till SMHIs prognos- och varningstjänst Norrköping 2022-08-23 2022-08-23
Avdelningschef utredningar,kunskapsunderlag,konsultverksamhet Norrköping 2022-08-18 2022-08-18
Avdelningschef prognos, observationer, modeller Norrköping 2022-08-18 2022-08-18
Systemförvaltare för SMHIs ekonomisystem Norrköping 2022-08-21 2022-08-21
Post-doc analys havscirkulation Norrköping 2022-08-20 2022-08-20
SMHI söker erfaren designer som vill jobba för ett hållbart samhälle Norrköping 2022-08-28 2022-08-28
Vi söker dig som vill bli SMHIs nästa IT-specialist Norrköping 2022-08-21 2022-08-21