Vill du leda våra duktiga utredare och sakkunniga inom klimatanpassningsområdet och bidra till vår vision om ett ”hållbart samhälle i en värld i förändring, tack vare vår kunskap om väder, vatten och klimat”? Passa då på att söka den här tjänsten som gruppchef.

På avdelningen Samhällsplanering finns enheten Väder & Klimat som ansvarar för att producera bearbetad information och statistik inom meteorologi, klimat, luftmiljö och klimatanpassning.

Gruppen Klimatanpassning består av ett antal utredare och sakkunniga inom klimatanpassningsområdet, som framförallt arbetar på uppdrag för Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning som är placerat på SMHI. Arbetet i gruppen handlar bland annat om att utveckla och producera tjänster och produkter för klimatanpassning, driva samverka i ett nationellt myndighetsnätverk för klimatanpassning, förvalta webbsidan klimatanpassning.se och analysera svenska myndigheters klimatanpassningsarbete enlig Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete. Inom gruppen finns även ett sekretariat som har i uppdrag att stötta Nationella expertrådet för klimatanpassning.

Det finns en bred kompetens inom gruppen för att på en övergripande nivå täcka in och ha förståelse för hela samhällets utmaningar med ett förändrat klimat och de klimatanpassningsåtgärder som behöver komma till stånd.

Om tjänsten

I tjänsten ingår bland annat:

  • ansvar för personal, arbetsmiljö, budget samt kompetensplanering och utveckling för gruppen
  • att i samverkan med verksamhetsledaren för Kunskapscentrum för klimatanpassning och ansvarig för sekretariatet som stöttar det Nationella expertrådet för klimatanpassning planera gruppens verksamhet och arbetsuppgifter
  • övergripande arbetsfördelning och att stötta gruppens medarbetare i det vardagliga arbetet
  • att vid behov representera SMHI, internt såväl som externt, samt hålla presentationer i för gruppen relevanta ämnen

Tillsammans med enhetschefen och de andra två gruppcheferna ingår du också i ledningsgruppen för enheten Väder & Klimat.

Om dig

Vi söker dig med akademisk examen inom natur- eller samhällsvetenskap, eller annan relevant högskoleutbildning. Alternativt kan mångårig erfarenhet från liknande roller, som har lett till relevant kompetens, av myndigheten bedöma likvärdig.

Utöver ovan utbildningskrav ser vi att du har minst tre års yrkeserfarenhet med relevans för klimatanpassning, teoretiskt och /eller praktiskt, eller angränsande områden, exempelvis uppföljning av de nationella miljömålen. Ett krav är också att du har minst tre års yrkeserfarenhet av chefskap, där personalledning och budgetansvar ingått, alternativt erfarenhet från roll som projektledare med budgetansvar. Du ska även ha drivit projekt och workshops samt genomfört presentationer. Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av rapportskrivning och upphandling.

Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper såsom tydlighet i kommunikation, strategiskt tänkande, flexibel, strukturerad, initiativförmåga och lyhördhet för interna och externa behov. Det är viktigt att du är trygg i dig själv, med god självkännedom och personlig integritet, och du ser ledarskapet som ett medel för medarbetarnas engagemang och för att få gruppen att nå gemensamma mål.

Du bör ha ett stort intresse för samhällsfrågor och speciellt klimatförändringens påverkan på samhället samt miljön.

Tjänsten kräver att du kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift, samt ha goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Även goda kunskaper i MS Word och MS Power Point eller liknande är ett krav.

 

Anställningsform: Tillsvidare

Placeringsort: Norrköping

Sista ansökningsdag: 2024-04-14

 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse.

Kontaktpersoner

Michaela Borg

Enhetschef

011-495 80 00

fornamn.efternamn@smhi.se

Susanne Gullmar

HR-specialist

011-495 80 00

fornamn.efternamn@smhi.se

Maud Goltsis Nilsson

ST

011-495 80 00

fornamn.efternamn@smhi.se

Hans Backström

Saco-S

011-495 80 00

fornamn.efternamn@smhi.se