Vill du hjälpa svenska myndigheter att hantera utmaningar inom väder, vatten och klimat och bidra till en hållbar samhällsutveckling? Vi söker nu en samordnare till enheten Omvärld och strategi på Samhällsplaneringsavdelningen.

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att beräkna förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om. SMHI strävar efter att ta fram kunskap och beslutsunderlag med målsättningen att ge största möjliga samhällsnytta. Våra målgrupper spänner över ett brett register, allt från allmänhet, samhällsplanerare, till beslutsfattare inom en mängd organisationer.


Enheten Omvärld och strategi ansvarar för avdelningens anslagsfinansierade produkter och tjänster, men även externt finansierade uppdrag och projekt. Enheten består idag av en grupp på tolv personer med expertis inom SMHIS expertområden oceanografi, havsmiljö, hydrologi, klimat och klimatanpassning samt kommunikation.

En naturlig del i rollen är att arbeta i nätverk och i dialog med experter såväl inom organisationen som med externa aktörer.

Om tjänsten

I rollen som samordnare kommer du att agera kontaktperson gentemot ett antal olika svenska myndigheter. Till stor del handlar arbetet om att ta emot externa förfrågningar/beställningar och säkerställa att lämplig expertis inom SMHI kan utföra uppdragen, men även att proaktivt kontakta myndigheter och beskriva hur SMHI kan bistå med underlag som underlättar myndigheternas arbete på både kort och lång sikt.

Som samordnare arbetar du framför allt som ansvarig för SMHIs utbud kopplat till ett antal svenska myndigheter. I arbetet ingår att ta fram en långsiktig inriktning för SMHIs erbjudanden mot den aktuella myndigheten och bedömea potentialen för nya och utökade uppdrag.

Rollen som samordnare innebär att:

  • Ansvara för omvärldsbevakning och marknadsföring av SMHIs samlade erbjudanden mot aktuell myndighet.
  • Samråda med andra interna kontaktytor för bedömning av SMHIs potential till uppdrag eller samverkan mot aktuell myndighet, samt samla in aktuell myndighets behov av stöd eller produktutveckling från SMHI och informera om detta inom SMHI
  • Bygga upp kännedom om hela SMHIs möjligheter att stötta aktuell myndighet.
  • Samordna försäljning, upprättande och uppföljning av SMHIs ingångna avtal med aktuell myndighet.

Din profil

Vi söker dig som har högskoleutbildning inom naturvetenskap, ekonomi eller samhällsvetenskap och med stort intresse för oceanografi och hydrologi. Du har arbetat med omvärldsanalys, marknadsplaner och marknadsfrågor samt med avtal och överenskommelser.

Vi ser gärna att du har arbetat med klimat eller oceanografisk eller hydrologisk verksamhet. Projektledarerfarenhet och vana av budgetansvar ser vi som värdefullt och du behöver goda kunskaper i Officepaketet. Mycket goda kunskaper i svenska, så väl i tal som skrift krävs, likaså goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Som person är du nyfiken, engagerad och har lätt för att knyta kontakter och samarbeta med andra. En viktig förutsättning för att lyckas i rollen är din förmåga att bygga och förvalta relationer både internt och externt. Du har en kommunikativ förmåga och samarbete och dialog är självklara delar i ditt arbetssätt. Du är strukturerad och van att leda, planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar och du är van att presentera och förklara komplexa sammanhang på ett enkelt sätt.

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Placeringsort: Placering är på vårt kontor i Norrköping eller Göteborg

Sista ansökningsdag: 2024-04-16 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse.

Kontaktpersoner

Lena Lindström

Rekryterande chef

011-495 8000

fornamn.efternamn@smhi.se

Kristina Ebbeson

HR specialist

011 495 8000

förnamn.efternamn@smhi.se

Hans Backström

Saco-S

011-495 8000

fornamn.efternamn@smhi.se

Maud Goltsis Nilsson

ST

011-495 8000

fornamn.efternamn@smhi.se