Ekonomi och ekonomistyrning en förutsättning för all verksamhet, så även för att vi på SMHI ska lyckas i vårt samhällsviktiga uppdrag. Och nog krävs det en hel del teknisk kompetens och ekonomisk förståelse för att axla rollen som SMHIs nya systemförvaltare för ekonomisystemet. Nu har du möjligheten att söka dig till en spännande myndighet som genom expertkompetens inom väder, vatten och klimat bidrar till ett säkert och hållbart samhälle.

SMHIs Ekonomiavdelning består av en redovisnings-, inköps- och en controllerenhet och utgör ett viktigt och effektivt stöd till SMHIs övriga verksamhet. Tjänsten är placerad vid redovisningsenheten. Enheten består av nio personer inklusive en chef. SMHI har egen installation av Unit4 ERP.

Som systemförvaltare vid SMHI har du ett stort och viktigt ansvar för ekonomisystemet Unit4 ERP. Du ansvarar för alla processer i systemet, vilket innebär ansvar för den löpande driften och utvecklingen inklusive användarstöd. I rollen ingår även att ha huvudansvar för olika integrationer samt ansvar för att testa nya versioner, flöden och utveckling kopplad till systemets funktionalitet. I detta ingår ansvar för uppgraderingar, konfigurering samt löpande felhantering. En viktig uppgift är att skapa nya budget- och prognosversioner kopplade till SMHIs budget- och prognosprocesser. Du sköter löpande underhåll av systemtabeller, register och behörigheter samt uppdaterar systemdokumentation eller annan relaterad dokumentation. SMHI har egen installation av Unit4 ERP.

Tjänsten är en tillsvidareanställning vid SMHIs huvudkontor i Norrköping.

Din profil

Vi söker dig som har arbetat flera år med verksamhetsnära systemförvaltning av ekonomisystem. Vi ser gärna att du har akademisk utbildning inom ekonomi eller IT, alternativt har erhållit arbetslivserfarenhet som SMHI bedömer som likvärdig. Du är van att arbeta med integrationslösningar mellan olika system och har en grundläggande kompetens och förståelse för IT-säkerhet och ekonomisk redovisning. Erfarenhet av arbete med ekonomisystemet UNIT4 ERP är meriterande. Vi ser också gärna att du har erfarenhet av arbete enligt någon förvaltningsmodell så som exempelvis pm3 eller ITIL liksom kunskaper inom incident, change-, release- och testmanagement. Har du dessutom vissa kunskaper inom SQL är du som klippt och skuren för tjänsten.

Dina personliga egenskaper är viktiga för att du ska trivas i tjänsten och lyckas med uppdraget. Du har förmågan och motiveras av att driva dina processer självständigt samtidigt som du är följsam efter rådande omständigheter. Ett nära samarbete med övriga personer på ekonomiavdelningen är en självklarhet men även förmågan att ge användarstöd till övrig personal inom SMHI. Det ställer krav på förmåga till dialog, där förståelse och överblick blir avgörande i att lösa problem tillsammans med kollegor och användare. Du har även en stark kvalitetsmedvetenhet och har lätt för att se hur din insats påverkar verksamheten i ett större sammanhang.

Vill du veta mer?

För mer information om tjänsten kontakta Enhetschef Geir Varlid, för frågor om processen kontakta HR specialist Anders Magnestrand. Fackliga representanter är Monika Persson (ST) och Anna Lindquist (SACO). Samtliga nås på telefon 011 495 8000 eller på fornamn.efternamn@smhi.se.

Vi ser fram emot din ansökan, men inte senare än 2022-08-21.

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse.

Kontaktpersoner

Geir Varlid

Enhetschef

011 495 8000

fornamn.efternamn@smhi.se

Anders Magnestrand

HR specialist

011 495 8000

fornamn.efternamn@smhi.se

Monika Persson

ST

011 495 8000

fornamn.efternamn@smhi.se

Anna Lindquist

SACO

011 495 8000

fornamn.efternamn@smhi.se