SMHI bidrar till ett hållbart samhälle i en värld i förändring tack vare vår kunskap om väder, vatten och klimat. Vill du vara en del av den resan? Vi söker nu nya kollegor till den hydrologiska prognos- och varningstjänsten, är det du? Välkommen med din ansökan!

SMHIs prognos- och varningstjänst svarar för samhällets behov av prognoser, varningar och nulägesanalyser inom meteorologi, hydrologi och oceanografi. Som del i denna verksamhet kommer du både att arbeta operationellt samtidigt som du arbetar med andra uppgifter inom den egna enheten, men det kan även innebära arbete med uppgifter inom andra delar av SMHI. Uppgifter som kan komma att vara aktuella är inom modell/metodutveckling, analys/utredningsarbete, internationell verksamhet och/eller utveckling av verksamheten. Vilka uppgifter som du kommer att arbeta med styrs av verksamhetens behov, din kompetens och ditt intresse.

Den operativa delen av din tjänst inom den hydrologiska prognos- och varningstjänstens verksamhet innebär bland annat arbete som vakthavande hydrolog, både nationellt och internationellt. Att vara nationell vakthavande hydrolog innebär att man bevakar det hydrologiska läget i Sverige och vid behov utfärdar varningar och meddelande samt stöttar samhället i samband med hydrologiska händelser. Vi ser därför att du har ett stort samhällsintresse och är intresserad av krisberedskap. Som vakthavande inom de internationella vakterna arbetar du tillsammans med kollegor i Europa med att analysera det hydrologiska läget i både Europa och i Världen.

Tjänsten innebär beredskapstjänstgöring vilket inkluderar helger och helgdagar men de uppgifterna kan oftast skötas hemifrån. Kommunikation är en central del av tjänsten då den innefattar både intern och extern representation, dialog och samarbeten. Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Norrköping. Arbetet utförs till stor del i kontorsmiljö men resor kan förekomma. Tillträde snarast möjligt.

Din profil

Vi söker dig som vill arbeta i en spännande och utmanande verksamhet som rymmer både operativt arbete, utveckling och analysarbete. 

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmågor. Du är en person som tar ansvar för, och har förmågan att planera, strukturera samt driva ditt arbete. Du arbetar bra tillsammans med andra och har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter. Stundtals kan arbetsbelastningen vara hög och ställer då krav på din förmåga att planera och prioritera samt kunna fatta snabba beslut när det krävs. Du har även god förmåga att kommunicera med såväl andra experter som allmänheten.

Kommunikationen med interna och externa användare sker på både svenska och engelska varför du ska ha mycket goda tal- och skrivkunskaper i båda språken.

Krav:

  • Civilingenjör/Naturvetare eller motsvarande (med inriktning hydrologi) eller utbildning/erfarenhet som myndigheten bedömer likvärdig
  • Grundläggande kunskaper inom
    • Hydrologisk modellering
    • programmering

Meriterande:

  • GIS
  • Intresse och/eller erfarenhet inom området kommunikation

Vill Du veta mer?

För ytterligare information om tjänsten kontakta gruppchef Sara-Sofia Asp. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR-specialist Julia Joachimsson. Fackliga representanter är för SACO Therese Fougman och för ST Nina Bosshard. Samtliga kan nås på telefon 011-495 80 00 eller via e-post fornamn.efternamn@smhi.se.

Din ansökan

Vänta inte med din ansökan, sista ansökningsdag 2022-05-30. 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse.

Kontaktpersoner

Sara-Sofia Asp

Gruppchef

011-495 80 00

fornamn.efternamn@smhi.se

Julia Joachimsson

HR-specialist

011-495 80 00

fornamn.efternamn@smhi.se

Nina Bosshard

ST

011-495 80 00

fornamn.efternamn@smhi.se

Therese Fougman

Saco-S

011-495 80 00

fornamn.efternamn@smhi.se