Vill du vara med om att ta fram morgondagens kunskap om klimatet och utveckla kvalificerat beslutsunderlag för samhälle och näringsliv? För att möta samhällets förväntningar på information om framtida klimat kompletterar nu Rossby Centre sin verksamhet. Vi erbjuder en stimulerande miljö med mycket externa kontakter och flexibla arbetsformer.

Rossby Centre är SMHIs klimatmodelleringsenhet. Här bedrivs forskning kring klimat och klimateffekter. Klimatmodeller används för beräkning av framtidsklimatet. SMHI deltar i nationella och internationella projekt med forskning kring klimatprocesser, utveckling av klimatmodeller, nya former av klimatinformation. Resultaten ökar förståelsen av klimatet. Utveckling av klimatinformation och motsvarande data är viktigt för beslutsfattning om klimatanpassningsåtgärder i samhället och näringslivet.

Vi söker nu en driven senior forskare med vetenskaplig kompetens inom väder eller klimat, med viljan att skapa forskningsansökningar och förmågan att ta ledning (ej personalansvar) av en forskargrupp kring utveckling av SMHIs regionala klimatmodell ”HCLIM” och dess användning. Tillsammans med andra medarbetare ska den nya forskaren ta fram nästa generationens regionala klimatberäkningar med konvektionstillåtande upplösning för användande på regional och lokal skala.

Centrala arbetsuppgifter är att driva den fortsatta utvecklingen av HCLIM i nära samarbete med kollegorna inom väderprognos och med det internationella HCLIM-konsortiet, och leda SMHIs del av utvecklingsarbetet. Metoder för tillämpning av modellen ska utvecklas, som t.ex. händelsestyrd (”event based”) nedskalning, eller användning av modelldata för maskininlärning. Resultat ska kommuniceras genom vetenskaplig publicering och information mot beslutsfattare och intressenter. Vetenskapliga ansökningar behöver skrivas.

Anställningen gäller tillsvidare med placering i Norrköping.

Din profil

Vi söker dig som har doktorsexamen från universitet i meteorologi, klimatologi, fysik, eller närliggande område med fokus på klimatmodeller, dess användning eller bakomliggande klimatprocesser.

Du har gedigen erfarenhet från arbete med forskningsfrågor rörande väder eller klimat, i samband med dynamiska modeller, såväl som påvisad förmåga av att författa vetenskapliga publikationer och erfarenhet av att skriva vetenskapliga ansökningar. Dokumenterad kunskap om atmosfärisk konvektion eller andra fysikaliska processer i samband med moln, nederbörd, strålning eller det planetära gränsskiktet är nödvändig.

Vi efterlyser dig med initiativförmåga för att driva utvecklingsprocesser likväl som en god kommunikativ förmåga. Du behöver ha god potential eller förmåga att leda ett litet team i kollegial samarbetsanda, koordinera arbetet med övriga kollegor och främja gott samarbete med andra forskningsgrupper.

Vidare behövs förmågan att arbeta i Linux-miljö med några av programmeringsspråk Python, Fortran och/eller Shellscript.

Du har goda engelskkunskaper i tal och skrift. Kunskaper i svenska är en fördel och om kunskaper i svenska saknas efterlyses en tydlig vilja att lära sig svenska.

Din ansökan

Om du tycker detta låter intressant och vill veta mer, hör av dig till Ralf Doescher, chef för Rossby Centre. Har du frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta HR specialist Anders Magnestrand. Fackliga representanter är Lennart Robertson (SACO) och Thomas Bosshard (ST). Samtliga kan nås på telefon 011-495 8000 eller e-post fornamn.efternamn@smhi.se. Vi ser fram emot din ansökan, men inte senare än 2022-06-06. 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse.

Kontaktpersoner

Ralf Doescher

Enhetschef

011 495 8000

fornamn.efternamn@smhi.se

Anders Magnestrand

HR specialist

011 495 8000

fornamn.efternamn@smhi.se

Lennart Robertson

SACO

011 495 8000

fornamn.efternamn@smhi.se

Thomas Bosshard

ST

011 495 8000

fornamn.efternamn@smhi.se