SMHI är svensk expertmyndighet inom klimat, vi samlar in väder-, vatten- och klimatrelaterade data, analyserar dem och skapar kunskapsunderlag kopplat till dessa områden både för beslutsfattare och allmänhet. SMHIs vision är ett hållbart samhälle i en värld i förändring, tack vare vår kunskap om väder, vatten och klimat. Observationsenhetens uppdrag är att mäta, samla in och kvalitetsgranska observationsdata vilka används i SMHIs olika produkter. De finns dessutom tillgängliga för alla genom öppna data.

Observationsenhetens grupp Underhåll ansvarar för förebyggande och avhjälpande underhåll av mätsystem. Detta utförs både på SMHI i Norrköping och i fält över hela Sverige. Gruppen förvaltar och utvecklar även mätmetoder och teknik, övervakar de automatiska observationsnäten, samt ansvarar för en mekanisk verkstad. Arbetet i gruppen karaktäriseras av ett stort egenansvar för planering och genomförande och problemlösning i grupp.

Tillsammans med dina medarbetare kommer du leda arbetet med att driva utveckling och förvaltning av SMHIs observationsnät. Du har budget- och ekonomiskt uppföljningsansvar och arbete med upphandlingar, förhandlingar och avtal med underleverantörer och samarbetspartners är en viktig del av arbetet. Du får också en viktig roll i styrgrupper för tekniktunga projekt- och förvaltningsobjekt. Ett annat viktigt område är att aktivt delta i och dra nytta av både nationella och internationella samarbeten.

Det organisatoriska landskapet utgörs av en mix bestående av arbete i linje, projekt och förvaltningsobjekt. Det ställer krav på att tydliggöra roller, ansvar, mandat och prioriteringar och som chef behöver du stötta medarbetarna i detta. En annan utmaning blir att utveckla organisationen mot en tydligare fördelning av ansvar för metodik, utveckling och uppföljning/analys av de tekniska systemen. Som gruppchef ingår du i observationsenhetens ledningsgrupp och har en viktig roll i vidareutvecklingen av enhetens arbete.

Placeringsort är vid vårt huvudkontor i Norrköping.

Vem är du?

Du är trygg och stabil i dig själv och har ett genuint intresse för ett tillitsbaserat ledarskap där öppenhet, dialog och respekt är självklart i arbetet med att utveckla människor och verksamheter. Du har en helhetssyn och ett strategiskt tänkande kompletterad med en god förmåga att omsätta detta till resultat på en taktisk eller operativ nivå. En nyckel till framgång i rollen är förmågan att samarbeta med olika typer av människor och roller samt att vara en god kommunikatör.

Du har eftergymnasial utbildning, gärna inom naturvetenskap/teknik, eller motsvarande kompetens som myndigheten bedömer som relevant. Tidigare arbetsledande erfarenhet är ett krav och vi ser gärna att du har erfarenhet av förändrings- och kvalitetsarbete. Du har arbetat med budget- och prognosarbete och ekonomisk uppföljning samt upphandlingar/förhandlingar/avtal med underleverantörer och samarbetspartners. Mycket goda kunskaper i svenska är ett krav, likaså goda kunskaper i engelska. Du ska även ha B-körkort.

Som person är du engagerad och har lätt för att knyta kontakter och samarbeta med andra. Du är strukturerad och van att leda, planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar, har god kommunikativ förmåga och du är van att presentera och förklara komplexa sammanhang på ett enkelt sätt. 

Vill du veta mer?

För mer information om tjänsten, kontakta gärna Greger Bergman, enhetschef vid Observationsenheten. För mer information om rekryteringsprocessen, kontakta HR-specialist Kristina Ebbeson. Fackliga företrädare är för ST; Per Olsson samt för Saco-S; Bent Göransson. Samtliga kan nås på tel. 011-495 8000 eller via e-post fornamn.efternamn@smhi.se

Din ansökan

Välkommen med din ansökan senast 29 maj 2022. Vi ser fram emot en beskrivning av vem du är, din bakgrund/kompetens och nuvarande roll. Vi vill också veta vad som lockar dig i rollen som gruppchef.

 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse.

Kontaktpersoner