Vill du testa att jobba med svensk hydrologi för ett hållbart samhälle? Vill du jobba med frågor som rör våtmarker, vattenhushållning, vattenbrist eller långtidsprognoser? Då kan du vara den vi söker!

Hydrologiska forskningsenheten arbetar med att utveckla Vatten- och Klimattjänster från prognos- och scenarioverktyg i Sverige, Europa och världen. Vi beräknar variation i vattentillgång, hydrologiska effekter av en klimatförändring, samt modellerar vattenkvalitet och flöden av ämnen i avrinningsområden. Enhetens arbete syftar bl.a. till bättre beslutsunderlag för fysisk planering och miljömålsarbete, samt till bättre prognoser för hydrologiska varningstjänsten och kraftindustrin. Vi arbetar både direkt med externa användare och som stöd till SMHIs operationella produktionsenheter. Enheten har omkring 35 medarbetare från 15 länder.

Vi söker medarbetare som kommer arbeta med svensk hydrologi och med samhällsutmaningar för svenska myndigheter.

Du kommer arbeta med ett av följande områden:

  • våtmarker för ekosystemtjänster i multifunktionella landskap
  • vattenhushållning och vattenbrist idag och i framtiden, eller
  • långtidsprognoser.

Anställningen är 100% under 1 år med start 1 april 2022 (eller så snart som möjligt) med placering i Norrköping.

Din profil

Vi söker Dig som är målinriktad, engagerad och tycker om att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du ska ha en Master/fil.kand. inom hydrologi eller motsvarande.

Du har intresse av svenska vattenförhållanden och modellering. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift, är ett krav. Goda kunskaper i programmering (t.ex. Python, R, och Fortran), samt analys med GIS, är meriterande.

Meriterande är erfarenhet av hydrologisk prognosverksamhet, klimateffekter eller våtmarker för ekosystemtjänster (tex. för CO2-sänka, biodiversitet, dämpade högflöden och varaktigt flöde under torka). Meriterande är också vana att ge presentationer och föreläsa, ingå i team, tillämpa agilt arbetssätt och leverera resultat på utsatt tid med tillfredsställande kvalitet.

Som person är du självgående, social och engagerad. Du har lätt för att samarbeta, bygga nätverk, leda och strukturera arbetet mot uppsatta mål.

Vill du veta mer?

För mer information kontakta gärna gruppchef Markus Gustafsson eller HR-specialist Susanne Gullmar. Fackliga representanter är för ST, Thomas Bosshard och för SACO, Lennart Robertson. Samtliga nås via telefon 011-494 8000 eller via e-post Fornamn.Efternamn@smhi.se.

Din ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 24 januari 2022.

 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse.

Kontaktpersoner

Markus Gustafsson

Gruppchef

011-495 80 00

Susanne Gullmar

HR-specialist

011-495 80 00

Lennart Robertson

SACO

011-495 80 00

Thomas Bosshard

ST

011-495 80 00