Är du en kreativ systemutvecklare som gillar att vara med från idé till färdig produkt?  Vill du göra nytta ”på riktigt”, bidra till ett säkert samhälle och en hållbar framtid i ett förändrat klimat? Då ska du jobba på SMHI! Vi räddar världen, lite grann varje dag. SMHIs verksamhet handlar om att samla väder-, vatten- och klimatrelaterade data, analysera och skapa underlag för beslutfattare och medborgare. Vår vision är ett hållbart samhälle i en värld i förändring tack vare vår kunskap om väder, vatten och klimat.

Vår verksamhet kräver intensiv och avancerad bearbetning och visualisering av den enorma mängd data som SMHI samlar. Detta utförs med tekniska system som utvecklas och förvaltas i olika team som ansvarar för specifika moment, som insamling, bearbetning och visualisering av data. Teamen bemannas med systemutvecklare med kompetens att bygga stabila system. Tillsammans med vetenskapliga programmerare som har kunskaper inom klimat, oceanografi, hydrologi eller meteorologi utvecklas och förvaltas system för SMHIs egen produktion, SMHIs externa kunder och för allmänheten.

Varje utvecklingsteam har en teamcoach som håller i dialogen med beställaren och ser till att det finns en tydlig prioritering för teamet, samtidigt som hela teamet gemensamt ansvarar för att utveckla och förvalta system med god kvalitet. Förståelse för och förmåga att omsätta kravbild och behov till en teknisk lösning med en stabil och säker driftbarhet är en viktig del av uppdraget. God kvalitet förutsätter ett nära samarbete, både inom och mellan utvecklingsteamen men också med beställaren som ofta är experter i meteorologi, hydrologi, oceanografi eller klimatologi.

På SMHI använder vi Linux för utveckling och driftsättning av våra system. Mycket av utvecklingen i frontend sker med hjälp av JavaScript (främst React), CSS och andra webbtekniker. För backend‐utvecklingen använder SMHI främst Java och Python, men även en mängd andra tekniker. Vi använder också containerteknik allt mer, både internt och för att kunna dela stora datamängder och kod med våra internationella partners. Vid utformning av publika tjänster tar vi hänsyn till olika typer av tillgänglighetskrav för att nå så många medborgare som möjligt. 

SMHI förstärker nu utvecklingsteamen med flera systemutvecklare med intresse för både frontend och backend. Hos oss får du möjlighet att fokusera och fördjupa dig i dina färdigheter som utvecklare, i den vetenskapliga kontext vi befinner oss i samt möjlighet att lära dig nya tekniker och får utrymme för omvärldsbevakning. SMHI värnar om en god arbetsmiljö och god balans mellan arbete och fritid, med goda anställningsvillkor och spännande och givande arbetsuppgifter.

Vi erbjuder tillsvidareanställning vid en modern myndighet med ett aktuellt samhällsuppdrag. Tjänsterna är placerade vid SMHIs huvudkontor i Norrköping.

Din profil

Vi söker dig med relevant utbildning inom systemutveckling eller med kompetens och erfarenhet som bedöms likvärdig av SMHI. Rollen kräver grundläggande kunskaper i metoder, verktyg och teknik i relation till utveckling i frontend och/eller backend och användning av relationsdatabaser. Oavsett om du är frontend-, backend- eller fullstackutvecklare måste du ha intresse och förmåga att utvecklas inom samtliga områden. Du behärskar åtminstone något programmeringsspråk väl, har du dessutom erfarenhet och kunskap i andra tekniker och verktyg nämnda ovan ses det som meriterande.

Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av att jobba professionellt med systemutveckling. Vi lägger stor vikt vid din potential att utvecklas och förmåga att stödja andra i teamet, oavsett om arbete som systemutvecklare är nytt för dig eller om du har många års erfarenhet i en liknande roll.

Du identifierar dig i grunden som systemutvecklare och finner motivation i att skapa lösningar som ger nytta. Du är en kreativ och analytisk problemlösare som inser vikten av att förstå behov från beställare och slutanvändare. Du vill omsätta kundkrav och idéer till smarta och kostnadseffektiva systemlösningar. Vi förväntar oss också att du är nyfiken på den kontext SMHI befinner sig i och har en självständig förmåga att identifiera och utföra arbete. Du deltar aktivt i teamets agila processer och kommunicerar så att beställarna förstår dina tankar och idéer. Du gillar att ta till dig nya tekniker och ser användarvänlighet som en självklarhet.

Flytande svenska i tal och skrift är önskvärt då all intern kommunikation sker på svenska. En gedigen plan för att nå tillräckliga kunskaper i svenska ska sättas upp ifall kunskapen saknas eller är otillräckliga. Kunskaper i engelska flytande i tal och skrift är ett krav.

Det finns mycket att berätta

Vill du veta mer om tjänsten kontakta enhetschefer Cecile Åberg eller Tiina Luide, har du frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR specialist Anders Magnestrand. Fackliga representanter är för SACO Anders Ekner och för ST Christina Sverker. Samtliga nås via e-post fornamn.efternamn@smhi.se eller telefon 011-495 8000.

Välkommen med din ansökan redan idag, dock senast den 13 februari 2022.

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse.

Kontaktpersoner

Cecile Åberg

Enhetschef

011 495 00 00

fornamn.efternamn@smhi.se

Tiina Luide

Enhetschef

011 495 80 00

fornamn.efternamn@smhi.se

Anders Magnestrand

HR specialist

011 495 8000

fornamn.efternamn@smhi.se

Christina Sverker

ST

011 495 80 00

fornamn.efternamn@smhi.se

Anders Ekner

SACO

011 495 80 00

fornamn.efternamn@smhi.se