fouh-pl-2021-swe.mp4 from SMHI on Vimeo.

Vill du hjälpa myndigheter och näringsliv att förverkliga FNs hållbarhetsmål enligt Agenda 2030? Vill du jobba med internationellt utvecklingsarbete och klimatengagemang? Vill du hjälpa till att genomföra Parisavtalet? Då kan du vara den vi söker!

Hydrologiska forskningsenheten arbetar med att utveckla Vatten- och Klimattjänster från prognos- och scenarieverktyg i Sverige, Europa och världen. Vi beräknar variation i vattentillgång, hydrologiska effekter av en klimatförändring, samt modellerar vattenkvalitet och flöden av ämnen i avrinningsområden. Enhetens arbete syftar bl.a. till bättre beslutsunderlag för fysisk planering och miljömålsarbete, samt till bättre prognoser för hydrologiska varningstjänsten och kraftindustrin. Vi arbetar både direkt med externa användare och som stöd till SMHIs operationella produktionsenheter. Enheten har omkring 30 medarbetare från 15 länder.

Vi söker nu en projektledare som har god erfarenhet av klimat/vatten-forskning och internationellt utvecklingsarbete för att vidareutveckla våra Vatten- och klimattjänster. Arbetet består främst av att initiera, leda och koordinera internationella FoU-projekt, leda mindre uppdrag som utförs på enheten och extern kommunikation med användare av vatten/klimatinformation för att säkerställa samproduktion och förståelse av data/tjänster.

Anställningen är 100% tillsvidare med start okt 2021 (eller så fort som möjligt) med placering i Norrköping. Tjänsten innebär resor såväl nationellt som internationellt.

Din profil

Vi söker Dig som är målinriktad, engagerad och tycker om att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du ska ha högskoleutbildning med Doktorsexamen i ett vatten/klimatrelaterat ämne. Utbildning inom ledarskap, utvecklingsarbete och kommunikationsteknologi är meriterande, liksom erfarenhet av hydrologisk modellering och produktion av klimatinformation. Du ska ha erfarenhet av projektledning, forskningskommunikation och internationellt arbete.

Du har erfarenhet av internationell koordinering mellan flera arbetsgrupper och att leda projekt i storleksordningen 10-50 personer, gärna samarbeten mellan olika myndigheter (svenska och internationella) och forskargrupper. Du är van vid att ta ansvar för arbetsfördelning, budget, krav- och riskhantering, kontraktsskrivning, förhandlingar, målformulering, mätetal, samt tillämpa tid- och kostnadsstyrning.

Det är också meriterande om du har väl utvecklade professionella nätverk inom Sverige och internationellt och att kunna utföra arbete inom forskning och utveckling som bedrivs på enheten.

Som person är du självgående och social. Du har lätt för att samarbeta, bygga nätverk, leda och strukturera arbetet mot uppsatta mål. Vi värdesätter vana att ge presentationer och föreläsa, ingå i team, tillämpa agilt arbetssätt, samt att leverera resultat på utsatt tid med tillfredsställande kvalitet. God kunskap om sociala media och webbverktyg är meriterande.

Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och i skrift, är ett krav. Svenska och franska är meriterande. Efter 1 års anställning ska även svenska vara arbetsspråk.

Goda kunskaper i MS Office är krav och erfarenhet från webverktyg är meriterande.

Vi föredrar att du har arbetstillstånd för att jobba i Sverige.

Vill du veta mer?

För mer information kontakta gärna enhetschef Berit Arheimer eller HR-specialist Susanne Gullmar. Fackliga representanter är för ST, Thomas Bosshard och för SACO, Lennart Robertson. Samtliga nås via telefon 011-495 80 00 eller via e-post Fornamn.Efternamn@smhi.se.

Din ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 22 Augusti 2021.

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse.

Kontaktpersoner

Berit Arheimer

Enhetschef

Susanne Gullmar

HR-specialist

Lennart Robertson

SACO

Thomas Bosshard

ST