SMHI söker en skicklig och erfaren Controller som vill jobba tillsammans med kvalificerade kollegor i en spännande och mångfacetterad verksamhet med ett viktigt samhällsuppdrag inom väder, vatten och klimat.

SMHIs Ekonomiavdelning består av redovisnings-, inköps- och controllerenheten och utgör ett viktigt och effektivt stöd till SMHIs övriga verksamhet. På controllerenheten arbetar idag fyra controllers och en enhetschef aktivt med ekonomistyrning (kalkylering, budgetering och uppföljning) av hela verksamheten. Arbetet kännetecknas av hög kvalitet; framtagandet av budget, prognos och utfall är en förutsättning för att myndigheten ska nå sina mål och uppdrag.

Arbetet som controller innebär stöd till avdelningarnas ledningsgrupper, chefer på olika nivåer, projektledare m.fl. Som controller medverkar du i att ta fram beslutsunderlag som belyser ekonomi, effektivitet och lönsamhet. Arbetet sker i nära relation till planering och analys av verksamhetsfrågor där förståelse för styrning av både ekonomi och verksamhet är viktigt.

Det finns även gemensamma uppgifter inom controllerenheten, till exempel fördjupade analys- och utredningsuppdrag med koppling till verksamheten. Inom gruppen arbetar man fortlöpande med vidareutveckling av ekonomimodell, inklusive modell för internhandel och olika fördelningsmodeller. Det är också stort fokus på resultat och utfall vilket kräver analytisk förmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt. Tjänsten innehåller även redovisningsuppgifter såsom periodisering av intäkter och kostnader samt bokslut.

Din profil:

Vi söker dig som är civilekonom eller har motsvarande erfarenhet som SMHI bedömer som likvärdig. Du har flera års erfarenhet som controller eller annat arbete med ekonomistyrning och kvalificerat analysarbete.

Det är meriterande om du har erfarenhet av förbättringsarbete av ekonomistyrningsmodeller samt analys- och utredningsarbete utanför ekonomiområdet. Vi ser gärna att du även har erfarenhet av och förståelse för avtal som styr både verksamhet och ekonomisk uppföljning. Vi förutsätter att du har mycket goda kunskaper i Officepaketet och är van att arbeta i olika affärssystem, meriterande är erfarenhet från Unit 4 ERP eller liknande. 

Arbetet kräver mycket god förmåga till samarbete på olika nivåer i organisationen. Du ser lösningar utifrån din problemlösande analysförmåga och har integritet. Ditt arbetssätt är systematiskt och resultatinriktat och du har förmåga att förklara och motivera på ett pedagogiskt sätt. Du är en god kommunikatör och behärskar både svenska och engelska i tal och skrift.

För mer information kontakta rekryterande chef Geir Varlid eller HR-specialist Anders Magnestrand. Fackliga representanter är för SACO Anna Lindquist och för ST Teijo Kavén. Samtliga kan nås på telefon 011 495 8000 eller via e-post fornamn.efternamn@smhi.se

Vi ser fram emot din ansökan, men inte senare än 2021-08-15

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse.

Kontaktpersoner

Geir Varlid

Enhetschef

011 495 8000

fornamn.efternamn@smhi.se

Anders Magnestrand

HR specialist

011 495 8000

fornamn.efternamn@smhi.se

Teijo Kavén

ST

011 495 8000

fornamn.efternamn@smhi.se

Anna Lindquist

SACO

011 495 8000

fornamn.efternamn@smhi.se