Gruppen Data och Information på SMHI i Göteborg arbetar med frågor som bland annat handlar om miljöövervakning, fysikalisk- och kemisk oceanografi och marinbiologi. Uppdragen är ofta kopplade till havsmiljödirektivet, vattendirektivet och andra överenskommelser som är aktuella inom havs- och vattenmiljöområdet. De olika uppdragen utförs åt interna och externa kunder med fokus på insamling, datahantering och rapportering samt analyser av processer i havet.

SMHI är nationell datavärd för oceanografi och marinbiologi där gruppen Data och Information ansvarar för att lagra och tillhandahålla nationella och regionala data från svensk miljöövervakning. Dessa data lagras i Svenskt Havsarkiv (SHARK) och görs tillgängliga genom både webbgränssnitt och API:er. SMHI har ett flertal egenutvecklade system kopplade till våra dataflöden huvudsakligen utvecklade i programspråket Python. Utöver datavärdskapet driver SMHI både nationella och internationella projekt med fokus på ökad tillgänglighet och användning av marina data.

SMHI utför även nationell och regional miljöövervakning med provtagning och analys av fysikaliska, kemiska och marinbiologiska data. I gruppen utförs regelbundna mikroskopianalyser av marina växtplankton och utveckling av t ex klimatindikatorer i interna och externa uppdrag.

Till gruppen Data och Information söker vi nu en Marinbiolog/Marin naturvetare med inriktning som Planktolog.

Tjänsten innebär att:

  • Utföra regelbunden mikroskopianalys av marina växtplankton från nationell och regional miljöövervakning
  • ansvara för och förvalta oceanografiska och marinbiologiska data inom SMHIs datavärdskap
  • ha nära kontakt med utförare, leverantör, användare och beställare av datavärdskapets data
  • vid behov vara delaktig i arbetet med datavärdskapets utvecklingsfrågor, med speciell tyngdpunkt på marinbiologisk data
  • ansvara för nationell och internationell rapportering av data
  • driva alternativt medverka i nationella och internationella samarbetsprojekt med fokus på spridning av data samt utveckling av dataflöden

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Göteborg.

Din profil

Vi söker dig med magister/master inom marinbiologi eller naturvetenskap med marin inriktning. Har du doktorsexamen inom marinbiologi eller marina vetenskaper är det meriterande. Du ska ha erfarenhet av insamling av planktonprover och mikroskopianalys av marina växtplankton och du ska ha kompetens om specifika grupper av marina växtplankton. Vana av att använda calcofluor, epifluorescens och Utermöhl metoden är önskvärt. Vana av arbete med molekylärbiologiska metoder, främst DNA och eDNA provtagning, bearbetning och analys är meriterande. Du ska ha erfarenhet av bearbetning av marinbiologiska och/eller oceanografiska data. Även vana av arbete med datahantering samt programmering, flöden av data, olika dataformat och databaser samt förståelse för hur data används är viktigt.

Vi värdesätter erfarenhet av internationellt samarbete i t ex EU-projekt och vi ser gärna att du har arbetat med datahantering och statistiska analyser.

Stor vikt fästs vid dina personliga egenskaper såsom att du är driven, engagerad, kvalitetsmedveten och välorganiserad. Du tar ett stort ansvar att driva arbetet framåt och möta deadlines. Då arbetet ofta sker i samarbete med andra, både i gruppen, internt på SMHI och med externa parter är din förmåga att skapa och hantera relationer viktig, likväl som din förmåga att arbeta självständigt. Du trivs att jobba i en operativ miljö med tidvis hög arbetsbelastning.

Goda kunskaper i svenska och i engelska, både i tal och i skrift är ett krav liksom goda kunskaper i Microsoft Office. Kunskap i programmering i Python och/eller R är meriterande.

Vill du veta mer?

För mer information kontakta gärna Gruppchef Markus Lindh. Du kan också kontakta HR-specialist Susanne Gullmar. Fackliga representanter är Johan Håkansson, SACO och  Ann-Turi Skjevik, ST. Samtliga nås på telefon 011-495 80 00 eller e-post Fornamn.Efternamn@smhi.se

Din ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2021-04-22.

 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse.

Kontaktpersoner

Markus Lindh

Gruppchef

011-495 80 00

Susanne Gullmar

HR-specialist

011-495 80 00

Johan Håkansson

SACO

011-495 80 00

Ann-Turi Skjevik

ST

011-495 80 00