Är du intresserad av en framtida karriär inom Staten och att göra något meningsfullt av ditt intresse för väder, vatten och klimat? På grund av pandemin har SMHI kraftigt begränsade möjligheter att ta emot sommarjobbare i år, men hoppas vi kunna erbjuda någon eller några en bra och rolig möjlighet till det!

SMHI bidrar till ökad säkerhet, god samhällsplanering och ett uthålligt samhälle. Dygnet runt, året om levererar vi prognoser och beslutsunderlag för människor och verksamheter som är beroende av väder och vatten. SMHI är en statlig myndighet under Miljödepartementet med uppdraget att vara ett expertorgan inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Det innebär att vi förvaltar och utvecklar information om väder, vatten och klimat som ger samhällets funktioner, näringsliv och allmänhet kunskap och kvalificerat beslutsunderlag.

SMHI är en spännande och modern arbetsplats med en uppsjö av olika typer av jobb och arbetsområden. Utöver kärnkompetens inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimat är vi beroende av duktiga medarbetare inom IT-området, ekonomer, tekniker, kundservicemedarbetare, kommunikatörer m.m. för att fullfölja vårt uppdrag.

Skicka din intresseanmälan

För oss är det svårt att förutse behovet av sommarjobbare i vår verksamhet. Samtidigt vet vi att det finns intresse av att sommarjobba hos oss. Därför ser vi gärna att du anmäler intresse om sommarjobb här. Klicka på ANSÖK och fyll i formuläret så hoppas vi kunna återkomma med en möjlighet där du kan lära och utvecklas samtidigt som du bidrar till något stort och viktigt.

Sista dag att visa intresse är 2021-06-15

 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse.

Kontaktpersoner

Anders Magnestrand

HR specialist

011 495 8000

fornamn.efternamn@smhi.se