Vill du omvandla dina teoretiska kunskaper praktiskt och samtidigt lära känna en möjlig framtida arbetsgivare? SMHI tar i mån av plats och behov gärna emot praktikanter.

Är det dags för praktik? Skicka gärna in din intressanmälan, vi är nyfikna på dig och ditt framtida arbetsliv. Beskriv inom vilket ämnesområde du ska praktisera inom och varför du tror att det hade varit intressant för SMHI. Har SMHI möjlighet att ta emot dig för praktik kan vi komma att kontakta dig för att höra mer. 

Välkommen med din intresseanmälan!SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Kontaktpersoner

Anders Magnestrand

HR specialist

011 495 8000

fornamn.efternamn@smhi.se