Tjänst
Divisionschef Medicinsk service till Region Sörmland
Utvecklingsingenjör till Käppalaförbundet
Processingenjör till Käppalaförbundet
Enhetschef till Vägledning för socialtjänsten till Socialstyrelsen