Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor in och ut ur Sverige, vi bidrar till ett säkert samhälle och konkurrensneutral handel. Vi förenklar den legala handeln och förhindrar den illegala genom att erbjuda smidiga tullrutiner för utrikeshandeln, en enkel gränspassage för resande och ett effektivt gränsskydd. Vårt uppdrag kommer från Sveriges riksdag och regering. Tullverket grundades 1636 och har i dag cirka 2 000 anställda. Vikarierande Generaltulldirektör är Göran Ekström.

Rättschef

Vill du arbeta i en myndighet med ett viktigt samhällsuppdrag? Tullverket bidrar till att skapa ett tryggt och säkert samhälle och erbjuder en spännande möjlighet att som rättschef leda en rättsavdelning med bred kompetens i en myndighet med fokus på resultat genom förändrings- och utvecklingsarbete. Som rättschef ingår du i Tullverkets ledningsgrupp.

Tullverkets rättsavdelning har ett komplext och viktigt uppdrag och ansvar för flera viktiga funktioner. Rättsligt stöd i juridiska frågor är centralt och arbetet spänner över många rättsområden och en stor del gäller utvecklingsverksamheten. Rättsavdelningen ansvarar även för föreskrifter, styrdokument samt remissyttranden och kontakter med Regeringskansliet i frågor om nationell lagstiftning och frågor av principiell eller väsentlig betydelse avseende tolkning av gällande rätt. Avdelningen hanterar också överklaganden till förvaltningsdomstol samt ansvarar för Tullverkets diarium och arkiv. Inom avdelningen finns också funktionerna personuppgiftsombud och föredragande i personalansvarsnämnden samt av regeringen utsett allmänt ombud enligt tullagen.

Rättsavdelningen är indelad i tre enheter och varje enhet leds av en enhetschef: juridiska enheten, processföringsenheten och enheten för diarium och arkiv. Avdelningen har idag ca 40 anställda i Stockholm, Malmö och Göteborg. Som rättschef är din placeringsort Stockholm.

Den breda variationen av uppgifter i relation till Tullverkets samhällsviktiga uppdrag gör rättsavdelningen till en spännande och attraktiv arbetsplats.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som rättschef ansvarar du för att tillsammans med dina medarbetare proaktivt styra, samordna och utveckla Tullverkets rättsliga arbete samt vara ett strategiskt och operativt stöd i hela myndigheten. Ditt uppdrag blir att i nära samverkan med verksamheten bidra till Tullverkets utveckling och resultat. 

Att vara avdelningschef innebär att:

                          ansvara för att driva och utveckla rättsavdelningens verksamhet och dess medarbetare

                          bidra till att driva myndighetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete

                          ansvara och verka för en arbetsmiljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar

                          företräda Tullverkets rättsavdelning både internt och externt.

Vi söker dig som har:

                          Jur. kand. eller juristexamen

                          ledarskapsutbildning

                          erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete från statlig verksamhet

                          dokumenterat god flerårig chefs- och ledarerfarenhet

                          erfarenhet av organisationsöverskridande samverkan

                          mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

                          svenskt medborgarskap.

Meriterande om du har:

                          god kännedom om statliga myndigheter och förstår hur de fungerar i ledning, styrning, organisation och uppföljning

                          erfarenhet av arbete vid Regeringskansliet

                          erfarenhet av att leda genom andra chefer

                          erfarenhet av EU-relaterat arbete

                          erfarenhet av att framgångsrikt leda förändringsarbete och verksamhetsutveckling

                          erfarenhet av att leda medarbetare på distans.

Personliga egenskaper

Vi söker dig som är erfaren och stabil i ditt ledarskap. Du är van att utveckla både människor och verksamhet genom ett coachande och kommunikativt ledarskap och du förstår vikten av att skapa engagemang och ansvarstagande hos dina medarbetare. Som person är du handlingskraftig och styr mot uppsatta mål genom underställda chefer och du kan leda och driva förändringsarbete. För dig är det en självklarhet med ett strategiskt synsätt och ha en god helhetssyn. Du bör vara kommunikativ, ha hög integritet men ändå lätt för att samarbeta med andra både inom och utanför Tullverket.

Stor vikt kommer att läggas vid ledarskapsförmågan och personlig lämplighet.

Övrigt

Referensnummer: PER 2018-534.

Placeringsort: Stockholm.

I rollen förekommer en del resor, både nationellt och internationellt.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass genomförs säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen före anställning. Slutkandidat kommer även att genomgå drogtest.

För mer information och ansökan

Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Lena Larsson, tel. 08-405 05 35 och för Saco-S, Katarina Hernhut, tel. 08-456 52 65.

Välkommen med din intresseanmälan senast söndag den 2:a september. Vi samarbetar i denna rekrytering med Pro Astri och för ytterligare information är du välkommen att kontakta Agneta Värmon på agneta@proastri.se 

Välkommen med din intresseanmälan!