Strängnäs Logga.png

Strängnäs kommun - Kommundirektör

Ansök

Strängnäs kommuns vision är:

”Tillsammans och med invånarnyttan i fokus, skapar vi framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen”.

Välkommen till Strängnäs kommun!

Strängnäs kommun ligger naturskönt vid Mälarens strand är centralt belägen i expansiva Mälardalen.

Kommunens dryga 34 000 invånare bor i attraktiva tätorter som Mariefred, Stallarholmen, Strängnäs och Åkers Styckebruk, eller i mindre landsbygdsorter, var och en med sin egen unika historia och karaktär.

Strängnäs är en attraktiv kommun att leva, vistas och verka i med sin kombination av småskalighet, vacker natur och närhet till Stockholmsregionens utbud och arbetsmarknad. Strängnäs har en stabil tillväxt av invånare sedan många år, och förbereder sig för ytterligare expansion med dubbelspår för tågen till och från Stockholm.

Sedan en tid tillbaka pågår ett intensivt arbete med att utveckla en värdegrundsstyrd organisation. Vi vill att vår verksamhet genomsyras av öppenhet, tydlighet, utveckling och respekt.

KOMMUNDIREKTÖR TILL STRÄNGNÄS KOMMUN

Som chef för Strängnäs kommun är du kommunens ledande tjänsteman direkt underställd kommunstyrelsens ordförande. Det innebär att du är den yttersta länken mellan politiker- och tjänstemannaorganisationen med ett helhetsansvar för att de politiska målen förverkligas. Du får det övergripande ansvaret för hur verksamheten bedrivs, för ledningsstruktur, organisation, arbetsmiljö samt för ekonomisk styrning och uppföljning.

Ansvaret innebär att vara ett stöd till politiken i det strategiska arbetet med att fortsätta utveckla den fantastiska potential som Strängnäs kommun har. Strängnäs kommun har arbetat intensivt med att skapa en värdegrundstyrd organisation med utgångspunkt från det politiska beslutet att arbeta med ständiga förbättringar i hela organisationen.  Som kommundirektör blir din uppgift att driva detta viktiga förändringsarbete vidare och fortsätta vårt arbete med utveckling och effektivisering av kommunens styr- och ledningsfunktioner. De tre fastställda prioriterade fokusområdena för 2017 är; långsiktig ekonomisk planering, attraktiv arbetsgivare samt verksamhetsutveckling genom digitalisering.

Strängnäs kommun är en aktiv aktör i det regionala samarbetet och som kommundirektör förväntas du vara drivande i detta arbete. Vi söker en ny kommundirektör som har ett genuint intresse för det kommunala uppdraget genom omvärldsbevakning och innovation.  

Kvalifikationer

Du har relevant högskoleutbildning samt ledarskapsutbildning.

Du har gedigen chefsbakgrund på hög ledningsnivå samt erfarenhet av att verka i en politiskt styrd organisation, gärna inom kommunal sektor.

Du behöver också framgångsrikt ha drivit förändring av processer och arbetssätt i en komplex och personalintensiv verksamhet.

Har du även erfarenhet av privata näringslivet i någon form så är det en fördel, likaså om du har en bakgrund inom skola eller omsorgsverksamhet.

Vi efterfrågar en kommundirektör som kan visa på ett framgångsrikt coachande och resultatinriktat ledarskap. Som ledare har du ett strategiskt synfält och du är utvecklingsinriktad. Du förväntas ha ett gott omdöme som skapar stabilitet i organisationen.

Med ödmjukhet, hög integritet, och god förmåga att delegera skapar du engagemang och glädje i arbetet.

Vi erbjuder ett mycket spännande ledaruppdrag i en kommun med stor potential att utvecklas till en av Sveriges mest attraktiva kommuner.

Kontakta gärna våra konsulter på ProAstri; Agneta Värmon 070-732 55 00 och Karolina Öberg 070-745 67 66. Du är också välkommen med din intresseanmälan senast den 30 januari via www.proastri.se

Kontaktpersoner

Karolina Öberg

Rekryteringskonsult

070-745 67 66

karolina@proastri.se

Agneta Värmon

Rekryteringskonsult

070-732 55 00

agneta@proastri.se

Ansök Tillbaka