Tjänst Sista ansökningsdag
Pedagog/resursperson till LSS daglig verksamhet 2020-03-06 2020-03-06
Medarbetare till LSS gruppbostad 2020-03-04 2020-03-04
Drifttekniker till VA-enheten i Söderköping 2020-03-08 2020-03-08
Pooltjänst Kock 100% till Kostenheten 2020-03-08 2020-03-08
Speciallärare för gymnasiet till Nyströmska skolan 2020-03-06 2020-03-06
Kundtjänstmedarbetare till VA och Renhållning 2020-02-28 2020-02-28
Planeringsenheten söker timvikarier inom Vård & omsorg och Stöd & service 2020-06-14 2020-06-14
Socialförvaltningen söker sommarvikarier 2020-04-30 2020-04-30