Tjänst Sista ansökningsdag
Samordnare till kundtjänst VA och Renhållning 2019-08-11 2019-08-11
Planeringsenheten söker timvikarier till Barnomsorg på obekväm arbetstid 2019-08-11 2019-08-11
Ramunderskolan söker lärare i Ma/NO/Tk 2019-08-11 2019-08-11
Ramunderskolan söker specialpedagog för åk 7-9 2019-08-11 2019-08-11
Medarbetare till Söderköpings förskoleteam 75-100% 2019-06-27 2019-06-27
Socialförvaltningen söker sommarvikarier 2019-06-30 2019-06-30
Planeringsenheten söker timvikarier inom Vård och omsorg och LSS 2019-06-30 2019-06-30
Planeringsenheten söker timvikarier till kosten 2019-06-30 2019-06-30