I Söderköpings kommun vill vi skapa Livsglädje. Alla dagar. Det är vår vision och något vi strävar efter. Här finns möjligheter och utmaningar i en attraktiv kommun, strategiskt belägen med närhet till universitetsstäderna Norrköping och Linköping. Delaktighet och närheten till beslut ger stora möjligheter till yrkesmässig och personlig utveckling. Genom medskapande formar vi en attraktiv arbetsplats, där vi bidrar till ett fortsatt växande Söderköping. Vår värdegrund: helhetssyn, nytänkande, engagemang och tydlighet berättar om hur vi som organisation vill vara och uppfattas.

Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss!

 

Arbetsbeskrivning

Inom Socialförvaltningen arbetar cirka 330 medarbetare med att handlägga, administrera samt ge stöd, vård och omsorg till boende, brukare och klienter. Verksamheterna leds av 14 enhetschefer och en förvaltningschef. Socialförvaltningen har valt att organisera ledningen utifrån en horisontell modell där varje enhetschef är direkt underställd förvaltningschefen och verkar som en ledare både operativt och strategiskt.

Birkagården har 38 demensplatser, fördelat på 5 avdelningar, samt dagverksamhet för dementa och demensteamet. Verksamheten drivs idag av två enhetschefer där den ena valt att gå vidare till nya utmaningar. Vi söker därför en ny engagerad enhetchef som motiveras av att, tillsammans med nuvarande chef, ha gemensamt verksamhetsansvar och delat personal – och arbetsmiljöansvar. Tillsammans vill enhetscheferna skapa ett tryggt och engagerat ledarskap.

Enhetschefen leder sina medarbetare genom att motivera och engagera dem till att finna mening och glädje i arbetet, där de boendes bästa alltid står i fokus.
I arbetet som enhetschef ingår ansvar för personal, arbetsmiljö, kvalitet, verksamhetsutveckling och budgetarbete. I tjänsten ingår även att delta i äldreomsorgens ledningsgrupp och tillsammans, med övriga enhetschefer, arbeta på ett långsiktigt och kreativt sätt för att uppnå nämndens mål för verksamheten. Dessa mål ska förmedlas och förankras hos medarbetarna så att hela verksamheten strävar mot samma mål.

 

Kvalifikationer

  • Högskoleexamen inom relevant område eller annan kompetens som arbetsgivaren finner likvärdig.
  • Dokumenterad erfarenhet från arbete inom sociala sektorn och gärna erfarenhet att verka i en politiskt styrd organisation.
  • Ledningserfarenhet med mycket god förmåga att leda och motivera andra för att gemensamma mål.
  • God erfarenhet av avvikelsehantering och dokumentation, systematiskt arbetsmiljöarbete, personal-, budget- och resultatansvar.
  • Tidigare erfarenhet av program och system, tillexempel Personec, Agresso, Timecare, Treserva och Office.

Vi sätter stort värde på god förmåga att planera, strukturera och organisera verksamheten samt att leda, stödja och entusiasmera medarbetare.

Vi ser stor vinning i tydlig och engagerad kommunikation, såväl muntligt som skriftligt. Detta innebär även god förmåga att lyssna och säkerhetsställa att rätt budskap nått fram. Arbetet som enhetschef kräver också god skicklighet i att uppmärksamma, och ta tillvara på, andras kompetenser och idéer.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Heltid
Omfattning: 100%

Tillträde:Enligt överenskommelse

Ansökan

Ansök senast:2019-10-20

Anställning

Antal annonserande tillfällen:1

Övrigt

Söderköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har Söderköpings kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. 

Kontaktpersoner

Linda Uller

Socialchef

0121-18103

linda.uller@soderkoping.se

Fackliga företrädare nås via växeln

0121-18100

Karin Rothman

Enhetschef Birkagården

0121-18406

karin.rothman@soderkoping.se