Hållbarhetsansvarig till Statens inköpscentral

Stockholm

Personuppgifter

Födelseår Uppgiften är obligatorisk.CV-dokument Uppgiften är obligatorisk.

Tillåtna filtyper .doc .docx .rtf .pdf .jpg .gif

Personligt brev Uppgiften är obligatorisk.

Tillåtna filtyper .doc .docx .rtf .pdf .jpg .gif

Övriga dokument

Tillåtna filtyper .doc .docx .rtf .pdf .jpg .gif

Har du akademisk examen inom teknik, naturvetenskap, ekonomi, juridik eller annat relevant område? (krav) Uppgiften är obligatorisk.
Har du minst tre års erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor och god kunskap om: (krav) Uppgiften är obligatorisk.
Har du minst fem års erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor och med god kunskap om ovan listade områden? (meriterande) Uppgiften är obligatorisk.
Har du erfarenhet av kravställning gällande hållbarhet i samordnade ramavtalsupphandlingar? (meriterande) Uppgiften är obligatorisk.
Har du erfarenhet som upphandlare/kravställare? (meriterande) Uppgiften är obligatorisk.
Har du erfarenhet av det årliga arbetet med återrapportering för Miljöledning i staten? (meriterande) Uppgiften är obligatorisk.
Har du erfarenhet av arbete med Reach (förordningen) och säkerhetsdatablad? (meriterande) Uppgiften är obligatorisk.