Upphandlingsjurister till statens inköpscentral

Stockholm

Personuppgifter

Födelseår Uppgiften är obligatorisk.CV-dokument Uppgiften är obligatorisk.

Tillåtna filtyper .doc .docx .rtf .pdf .jpg .gif

Personligt brev Uppgiften är obligatorisk.

Tillåtna filtyper .doc .docx .rtf .pdf .jpg .gif

Övriga dokument

Tillåtna filtyper .doc .docx .rtf .pdf .jpg .gif

Har du en svensk jur. kand./juristexamen (180 p/270 hp) (krav) Uppgiften är obligatorisk.
Har du mycket god kännedom om upphandlingslagstiftningen och EU:s upphandlingsbestämmelser? (krav) Uppgiften är obligatorisk.
Har du ett par års aktuell och relevant erfarenhet av praktiskt upphandlingsjuridiskt arbete? (krav) Uppgiften är obligatorisk.
Har du praktisk erfarenhet av arbete med avtalsskrivning? (krav) Uppgiften är obligatorisk.
Har du erfarenhet av att självständigt ha genomfört överprövningsprocesser? (meriterande) Uppgiften är obligatorisk.
Har du erfarenhet av att ha genomfört upphandlingar, gärna samordnade ramavtalsupphandlingar? (meriterande) Uppgiften är obligatorisk.
Har du erfarenhet av avtalsförhandlingar? (meriterande) Uppgiften är obligatorisk.