Upphandlingsjurister till Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Stockholm

Personuppgifter

Födelseår Uppgiften är obligatorisk.CV-dokument Uppgiften är obligatorisk.

Tillåtna filtyper .doc .docx .rtf .pdf .jpg .gif

Personligt brev Uppgiften är obligatorisk.

Tillåtna filtyper .doc .docx .rtf .pdf .jpg .gif

Övriga dokument

Tillåtna filtyper .doc .docx .rtf .pdf .jpg .gif

Jag har svensk jur. kand./juristexamen (180 p/270 hp) Uppgiften är obligatorisk.
Jag har mycket god kännedom om upphandlingslagstiftningen och EU:s upphandlingsbestämmelser Uppgiften är obligatorisk.
Jag har några års praktisk erfarenhet av kvalificerat praktiskt offentligt upphandlingsarbete Uppgiften är obligatorisk.
Jag har praktisk erfarenhet av överprövningsprocesser Uppgiften är obligatorisk.
Jag har praktisk erfarenhet av avtal och avtalsskrivning Uppgiften är obligatorisk.
Jag har erfarenhet av samordnade ramavtalsupphandlingar (Meriterande) Uppgiften är obligatorisk.
Jag har praktisk erfarenhet av projektledning (Meriterande) Uppgiften är obligatorisk.
Jag har praktisk erfarenhet av förhandling med leverantörer (Meriterande) Uppgiften är obligatorisk.
Jag har praktisk erfarenhet av att leda och hålla presentationer samt tala inför större grupper (meriterande) Uppgiften är obligatorisk.
Jag är notariemeriterad eller har varit föredragande jurist vid domstol (Meriterande) Uppgiften är obligatorisk.